Raske forsøgspersoner søges til forsøget ”Underliggende smertemekanismer for smertemodulation”

Underliggende smertemekanismer for smertemodulation

En forskergruppe vedforskningsenheden SMI på Aalborg Universitet ønsker at udføre et forsøg, der skal forbedre vores viden om smerter og den smertestillende virkning af smertefulde påvirkninger.

 

Til dette delforsøg har vi brug for raske personer i alderen 18-60 år, som taler og forstår engelsk.

 

Du skal deltage i fem forsøgssessioner hver med en varighed på mellem 30 og 60 minutter. De første fire sessioner foregår inden for 24 timer, mens den sidste session foregår 72 timer efter session nummer fire. I hver session vil vi påføre varme- og trykstimulationer på din underarm og dine ben. Efter første session vil du blive bedt om at bære et capsaicin plaster i 24 timer. De teknikker, vi anvender til at vurdere smerterne, er ikke-invasive. Alle metoder er tidligere anvendt i andre forsøg og der er ikke tidligere rapporteret om bivirkninger. Du vil føle let til moderat smerte under forsøgene.

 

Du modtager kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og anmeldes til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170020.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Marie Bement, gæsteforsker

Center for Neuroplasticity and Pain

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7-A2

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 99408715

E-mail: bement@hst.aau.dk

 

eller

 

Line Bay Sørensen, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7-A2

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 99404874

E-mail: LBS@hst.aau.dk

 

Healthy Subjects Wanted for the Study

“Pain Mechanisms Underlying Pain Modulation”

Pain Mechanisms Underlying Pain Modulation

 

A research team at the research unit SMI at Aalborg University wishes to perform an experiment to improve our knowledge of pain and the pain-relieving effect of painful paradigms.

 

For this sub-study we need healthy subjects aged 18-60 years who speak and understand English.

 

This study is conducted over five sessions each lasting 30 to 60 minutes. The first four sessions are conducted within 24 hours, whereas the last session will be conducted 72 hours after session number four. In each session, we will apply pressure and thermal stimulations on your forearms and legs. After the first session, we will ask you to wear a capsaicin patch for 24 hours. The techniques used to assess the pain are non-invasive. All methods have been used in many other experiments and no side effects are known. You will feel mild to moderate pain during the experiments.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170020.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Marie Bement, Guest Researcher

Center for Neuroplasticity and Pain

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7-A2

9220 Aalborg Ø

Phone: 99408715

E-mail: bement@hst.aau.dk

 

or

 

Line Bay Sørensen, PhD Student

Center for Neuroplasticity and Pain

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7-A2

9220 Aalborg Ø

Phone: 99404874

E-mail: LBS@hst.aau.dk