Raske forsøgspersoner søges - Vurdering af perifere GABAA-receptorer med henblik på lokal smertelindring (Delforsøg 3)

Titel: Vurdering af perifere GABAA-receptorer med henblik på lokal smertelindring

 

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain på Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til en række forsøg med fokus på smerter i mund og kæbemuskler.

Vi søger raske personer i alderen 20-40 år, som ikke lider af smerter og som taler og forstår engelsk.

Forsøget består af fire forsøgssessioner, der hver varer 1 time.

Under forsøget vil vi foretage målinger af følsomheden i henholdsvis tunge og kæbemuskler.

I forsøget påføres du injektioner med forskellige stoffer (f.eks. GABA (en aminosyre) i to forskellige koncentrationer, lorazepam (et beroligende middel), eller saltvand). Du får to injektioner pr. forsøgssession.

Du vil i alle forsøgene opleve let til moderat smerte.

 

Du modtager 150 kr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Vær venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20160037.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Suzan Meijs, Postdoc

SMI, Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Mobil: 5252 8792

E-mail: smeijs@hst.aau.dk

 

 

Healthy Subjects Wanted - Assessment of Peripheral GABAA Receptors as an Analgesic Target  (Sub-experiment 3)

Title: Assessment of Peripheral GABAA Receptors as an Analgesic Target 

Researchers from Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University are looking for volunteers for a series of experiments within jaw muscle and mouth pain.

 

We are looking for healthy volunteers aged 20-40 who do not suffer from pain and who speak and understand English.

 

The experiment consists of four experimental sessions, each lasting 1 hour.

During the experiment we will perform measurements of the sensitivity of your tongue and jaw muscles.

During the experiment we will apply injections with various substances (e.g., GABA (an amino acid) in two different concentrations, glutamate (an Amino acid), lorazepam (a tranquillizer), or salt water). You will receive two injections in each experimental session.

 

You will feel light to moderate pain in all experimental sessions.

 

You will receive DKK 150 per hour for your participation. The amount is subject to taxation and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20160037.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Suzan Meijs, Postdoc

SMI, Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 5252 8792

E-mail: smeijs@hst.aau.dk