Undersøgelse af descenderende smertemodulering: Kortikal og spinal aktivitet under induktion af nociceptive tilbagetrækningsreflekser ved hjælp af temporal summation i flere sensibiliseringsmodeller - Delforsøg 5

Undersøgelse af descenderende smertemodulering: Kortikal og spinal aktivitet under induktion af nociceptive tilbagetrækningsreflekser ved hjælp af temporal summation i flere sensibiliseringsmodeller

 

Vi udfører et forsøg på Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet, og vi søger raske forsøgspersoner i alderen 18-60 år, som taler og forstår engelsk og som er interesserede i at deltage.

 

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan angst kan påvirke reflekser fremkaldt af elektriske stimulationer på din fod. Vi vil analysere din muskelaktivitet og impulser fra din hjerne, mens du udsættes for disse stimulationer samtidig med, at du føler angst.

Vi sætter elektroder på dit hoved til at måle impulser fra din hjerne og på dit ene ben til at måle muskelsignaler. Vi sætter også elektroder på din fod og din mave, så vi kan påføre elektriske stimulationer.

Derudover skal du udfylde spørgeskemaer, bl.a. om hvordan du oplever smerte, dit humør og forskellige livsoplevelser.

 

Forsøget består af to forsøgssessioner, der hver varer tre timer.

Du modtager kr. 150 pr. time for din deltagelse. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20150038.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Fabricio Ariel Jure, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7-D3

9220 Aalborg

Telefon: 99 40 3803

E-mail: faj@hst.aau.dk

Study of the Descending Pain Modulation: Cortical and Spinal Activity during the induction of Nociceptive Withdrawal Reflexes using Temporal Summation in Several Sensitization Models - Sub-study 5

 

Study of the Descending Pain Modulation: Cortical and Spinal Activity during the induction of Nociceptive Withdrawal Reflexes using Temporal Summation in Several Sensitization Models

We are conducting an experiment at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) at Aalborg University, and we are looking for healthy subjects aged 18-60, who speak and understand English and who are interested in participating in our experiment.

The aim of the experiment is to find out how anxiety can affect your reflexes, which are elicited by electrical stimuli (delivered to the foot). We will analyze your muscle activity and your brain responses to those stimuli when you feel anxious.

We will place recording electrodes on your head to measure brain signals and on one of your legs to measure muscle signals. At the same time, we will place stimulating electrodes on your foot and on the abdomen to stimulate you with electrical pulses.

In addition, you will also be asked to answer a few questions about your beliefs about pain, your mood, and different events that might have happened to you in the past.The experiment consists of two experimental sessions of about three hours each.

You will receive kr. 150 per hour for your participation. Please note that the amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called “third country”.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20150038.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Fabricio Ariel Jure, Ph.D. Student – Bioengineer

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7-D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 99 40 3803

E-mail: faj@hst.aau.dk