Raske forsøgspersoner søges - Muskelømhed fremkaldt ved hjælp af nervevækstfaktor (NGF) - Delforsøg 2

Muskelømhed fremkaldt ved hjælp af nervevækstfaktor (NGF)

 

Forskningscentret CNAP ved Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til at deltage i et forsøg, som skal undersøge, hvordan doser af stoffet nervevækstfaktor (Nerve Growth Factor/NGF) kan påvirke varighed og lokalisering af muskelømhed og ligeledes påvirke vores opfattelse af smerte. NGF er en naturlig vækstfaktor, som findes i vores krop. Stoffet har desuden har vist sig at kunne forårsage en længerevarende muskelømhed og i høj grad efterligne de symptomer, der ses hos patienter med længerevarende muskelsmerter.

Du kan deltage, hvis du er rask, smertefri og i alderen 18-55 år

 

Forsøget indebærer flere injektioner med hhv. NGF og saltvand (kontrol) samt tryksmertemålinger af skinnebensmusklen. Du kan deltage i et eller flere af disse delforsøg.  

Forsøget består af ti forsøgssessioner over en periode på 23 dage. Hver session varer ca. 1,5 time.

Efter forsøget vil du opleve let til moderat smerte/ømhed i din skinnebensmuskel, som kan vare op til 21 dage.

Du modtager en betaling på kr. 150,- pr. time. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20170007.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Line Bay Sørensen, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 5237 3229

E-mail: lbs@hst.aau.dk

Healthy Subjects Wanted - Muscle Soreness Induced by Nerve Growth Factor (NGF) - Sub-study 2

 

Muscle Soreness Induced by Nerve Growth Factor (NGF)

 

The research Center CNAP at Aalborg University seek healthy volunteers to participate in an experiment in which we will investigate how the dose of a growth factor (Nerve Growth Factor/NGF) can influence the duration and localization of muscle soreness, and also the perception of pain. NGF is a natural substance in our body, and has shown to induce a long-lasting soreness in the muscles that reflect symptoms related to patients with chronic muscle pain conditions.

 

You can participate if you are healthy and pain-free and in the age of 18-55 years

The experiment includes several injections of NGF and saline (control) respectively, and pressure stimulations of the muscle on the lower leg. You may participate in one study or all of the sub-studies.

 

The study will include ten sessions and last over a period of 23 days in total. Each session will last approximately 1,5 hours.

After the experiment you may feel mild to moderate pain/soreness in the muscle at your lower leg which can last up to 21 days.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170007 .

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Line Bay Sørensen, Ph.d.-student

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 5237 3229

E-mail: lbs@hst.aau.dk