top of page

Lateral inhibition i nocieptiv processering - Delforsøg 7

Lateral inhibition i nocieptiv processering - Delforsøg 7

En gruppe forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til et forsøg der skal undersøge et fænomen i smertesystemet, der kaldes lateral inhibition (smerte påført et sted på kroppen kan påvirke andre områder).

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år og taler og forstår engelsk.

Forsøget består af en eksperimentel session og varer ca. 3 timer.

En række elektriske stimulationer påføres ved hjælp af overfladeelektroder, der placeres på fodsålen. Stimuleringerne fremkalder et antal reflekser, som måles ved hjælp af andre overfladeelektroder i dit ben. Derudover kan eksterne visuelle stimuli leveres sammen med stimuleringen i fodsålen. Du skal vurdere den smerte, du oplever på en skala fra 0-10 (fra "ingen smerte" til "værst tænkelig smerte"). Det vil blive undersøgt, om visuel information kan modulere den nociceptive refleks.
 

Du vil opleve let til moderat smerte under de elektriske stimulationer. Dette hører dog op umiddelbart efter stimulationerne.

 

Du modtager en kompensation på kr. 150  pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20180047.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Steffen Frahm, Lektor

(Sundhedsvidenskab og Teknologi)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet.

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 22461180

E-mail: ksf@hst.aau.dk

Lateral inhibition in nociceptive processing - Study 7

Anker 1

Lateral inhibition in nociceptive processing - Study 7

We are conducting a series of experiments at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University, and we are looking for subjects. We wish to investigate a phenomenon in the pain system called lateral inhibition (pain applied in one site of the body may affect the surrounding areas).

 

You can participate if you are healthy, aged 18-60 and speak and understand English.

The study consists of one experimental session and lasts approx. 3 hours.

A series of electrical stimulations are applied by means of surface electrodes which are placed on the sole of your foot. The stimulations will elicit a number of reflexes, which are measured by means of other surface electrodes located in your leg. Additionally, external visual stimuli may be delivered together with the stimulation in the sole of the foot. You are to assess the pain you perceive on a scale from 0-10 (from “no pain” to “worst pain imaginable”). It will be investigated whether visual information can modulate the nociceptive reflex.

You will feel light to moderate pain during the electric stimulations. However, this will cease immediately after the stimulations.

You will receive kr. 150 per hour for your participation. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180047.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Steffen Frahm, Associate Professor (Health Science and Technology)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Department of Health Science and Technology

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7-D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 22461180

E-mail: ksf@hst.aau.dk

bottom of page