Raske forsøgspersoner søges: Udvikling af nyt smertemålingsredskab til brug i klinisk praksis

Udvikling af nyt smertemålingsredskab til brug i klinisk praksis

(Godkendt titel: Udvikling af nyt screeningsværktøj til at diagnosticere central sensibilisering hos patienter med smerter i knæet forårsaget af slidgigt)

Kronisk smerte som følge af slidgigt i knæet eller efter indsættelse af total knæ alloplastik er et problem for mange mennesker. Udredning af smerterne er kompliceret og tidskrævende og kræver oftest laboratorieudstyr, som oftest ikke er til rådighed i klinisk praksis. Vi vil derfor forsøge at udvikle en let tilgængelig, klinisk anvendelig metode til at undersøge smerteopfattelsen hos mennesker med kroniske smerter.

I forsøget vil du blive påført nogle tryk-stimuli i din skinnebensmuskel, på din øreflip og på en finger, mens du angiver smerteintensiteten af dette. Der vil være let til moderat smerte forbundet med forsøget, og der er ikke nogen kendte bivirkninger ved forsøgsmetoderne.

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask og i alderen 18-40 år.

 

Du skal deltage i 2 forsøgssessioner, der finder sted med 1-2 dages mellemrum. Første session varer ca. 10 minutter og anden session ca. 5 minutter.

Du modtager en kompensation for din deltagelse på kr. 75 pr. session. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Vi beder dig venligst bemærke, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170088.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Jesper Bie Larsen, Ph.d.-studerende

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7, Room D1-201

9220 Aalborg Ø

Tlf: + 45 28 26 84 59

E-mail adresse: jbl@hst.aau.dk