Forsøgspersoner søges - Smerteinhibering og -facilitering ved lænderygsmerter

Smerteinhibering og -facilitering ved lænderygsmerter
 

Forskere fra forskningsenheden SMI/CNAP på Aalborg Universitet ønsker at undersøge, hvordan vores centralnervesystem bearbejder sensoriske input og hvordan dette påvirker vores smerteoplevelse.

 

Vi søger derfor både personer med gentagne episoder af lændesmerter og raske forsøgspersoner til en række forsøg.

 

Vi vil anvende stimulationer med varme, kulde og tryk til bl.a. at måle dine smertetærskler. Du vil kun opleve kortvarig smerte, som ikke forårsager alvorlige eller langvarige bivirkninger. I et delforsøg vil vi også anvende en hætte, der kan måle din hjernes aktivitet i forbindelse med nogle elektriske og lasere stimulationer.

 

I et andet delforsøg, vi vil bede dig om at udføre to korte opgaver for at undersøge, hvordan du opfatter trykstimuli når dit humør eller opmærksomhed bliver påvirket.

Du kan deltage i forsøgene, hvis du:

 

  • lider af gentagne episoder af rygsmerter og er i alderen 18-60 år

 

ELLER

 

  • er rask og i alderen 18-60 år

Du modtager kr. 150 for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170034.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Megan McPhee, BPhty, MSc, Ph.d.-studerende

SMI/CNAP

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk

 

Subjects Wanted - Pain Inhibition and Facilitation in Low Back Pain

Pain Inhibition and Facilitation in Low Back Pain

 

Researchers at the research unit SMI/CNAP at Aalborg University are interested in how our central nervous system is able to process sensory information and how this ability affects our overall experience of pain. To investigate this we are seeking both patients with recurrent low back pain and healthy adults, to participate in a series of studies. These studies will use stimulations with heat, cold, and pressure to assess your pain thresholds and other measures of pain processing.

The pain you will experience is only very brief and will not cause significant or long-lasting side effects. In one of the studies, we will also use a cap to record you brain activity in response to mild electrical and laser stimulations. And finally, in one of the studies we will ask you to complete two short exercises, which aim to investigate how you perceive pressure stimuli during different mood states and with different attentional demands.

 

You can participate in the studies if you either:

  • suffer from repeated episodes of low back pain and are aged 18-60

 

OR

  • are healthy, and aged 18-60

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170034.

If you are interested, please do not hesitate to contact for more information:

 

Megan McPhee BPhty MSc, PhD Fellow

SMI/CNAP

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7A/2-203

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk