Forsøgspersoner med smerter i albuen søges - Muskelømhed og smertes effekt på led og muskelfunktionen

Muskelømhed og smertes effekt på led og muskelfunktionen

 

Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres ved forskningsenheden SMI, Aalborg Universitet. Smerter, som opstår i muskler og led er et stor sundhedsproblem i de vestlige lande. Men vi kender ikke meget til, hvordan hjernen reagerer på smertesignaler. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af smerter i albueleddet hjerneaktivitet og styring af bevægelserne i dette led. Denne viden skal bidrage til udviklingen af nye behandlingsmetoder for patienter, der lider af kroniske smerter.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er i alderen 18-55 år og lider af smerter i albuen.

For alle forsøgsdeltage­re måler vi hjernens og musklernes elektriske aktivitet ved hjælp af elektroder, som påsættes arm og hoved. Vi giver dig feedback om den hjerneaktivitet, der måles, for at reducere smertens effekt.

 

Forsøget strækker sig over maks. 10 sessioner, hver af ca. 2,5 timers varighed.

 

Der udbetales en kompensation på i alt kr. 100,- pr. time. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20140041.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Natalie Mrachacz-Kersting

SMI, Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7, E1-211

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 7571
E-mail: nm@hst.aau.dk

eller 

Morten Kirkegaard, Cand.scient.med

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 20468932

E-mail: mortenk@adm.aau.dk

Subjects with Pain in the Elbow Wanted - The Effect of Muscle Soreness and Pain on Joint and Muscle Function

 

The Effect of Muscle Soreness and Pain on Joint and Muscle Function

 

Pain arising from muscles is a major health issue in the Western world, yet little is known about how muscle pain affects the brain. We will investigate when and how the brain and movements in the affected joint is altered following muscle pain and how the muscle pain affects joint function. We will use this information to inform the development of new treatments for people living with persistent muscle pain.

 

You can participate in the trial if you are aged 18-55 years and suffer from pain in your elbow. For all subjects we measure the activity of the brain and muscles by means of electrodes applied to arm and head. We will give you feedback on the brain activity measured to reduce the effect of the pain.

 

There will be up to 10 sessions which will take about 2.5 hours each.

 

You will receive kr. 100.- per hour for your participation. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by the local ethics committee, Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, project number N-20140041.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Natalie Mrachacz-Kersting

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7, E1-211

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 7571

Email: nm@hst.aau.dk

or

Morten Kirkegaard, Cand.scient.med

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Phone: 20468932

Email: mortenk@adm.aau.dk