Raske forsøgspersoner søges - Muskelømhed fremkaldt ved hjælp af nervevækstfaktor (NGF) (Delforsøg 3)

Protokol-titel: Muskelømhed fremkaldt ved hjælp af nervevækstfaktor (NGF) (Delforsøg 3)

 

Forskningscentret CNAP ved Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til at deltage i et forsøg, som skal undersøge, hvordan doser af stoffet nervevækstfaktor (Nerve Growth Factor/NGF) kan påvirke varighed og lokalisering af muskelømhed og ligeledes påvirke vores opfattelse af smerte. NGF er en naturlig vækstfaktor, som findes i vores krop. Stoffet har desuden vist sig at kunne forårsage en længerevarende muskelømhed og i høj grad efterligne de symptomer, der ses hos patienter med længerevarende muskelsmerter.


Forsøget indebærer flere injektioner med hhv. NGF og saltvand (kontrol) samt tryksmertemålinger af skinnebensmusklen. 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask og i alderen 18-55 år.

Forsøget vil forgå i 2 faser, der hver består af 7 forsøgssessioner over en periode på 21 dage (i alt 14 forsøgssessioner). Hver session vil have en varighed på ca. 1 time.

 

Efter forsøget vil du opleve let til moderat smerte/ømhed i din skinnebensmuskel, som kan vare op til 21 dage.

 

Du modtager en betaling på kr. 150,- pr. time. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170007.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Line Bay Sørensen, Ph.d.-studerende
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 5237 3229
E-mail: lbs@hst.aau.dk

 

Healthy Subjects Wanted - Muscle soreness induced by Nerve Growth Factor (NGF) (Sub-study 3)

Muscle soreness induced by Nerve Growth Factor (NGF) (Sub-study 3)

The research Center CNAP at Aalborg University seek healthy volunteers to participate in an experiment in which we will investigate how the dose of a growth factor (Nerve Growth Factor/NGF) can influence the duration and localization of muscle soreness, and also the perception of pain. NGF is a natural substance in our body, and has shown to induce a long-lasting soreness in the muscles that reflect symptoms related to patients with chronic muscle pain conditions.

 

The experiment includes several injections of NGF and saline (control) respectively, and pressure stimulations of the muscle on the lower leg. 

You can participate if you are healthy and aged 18-55.

 

The experiment is divided into two phases covering 7 sessions over a period of 21 days each (14 sessions in total). Each session will last approximately 1 hour.


After the experiment you may feel mild to moderate pain/soreness in the muscle at your lower leg which can last up to 21 days.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.


The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170007.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Line Bay Sørensen, Ph.d.-student
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI
Aalborg University
Frederik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg Ø
Phone: 5237 3229
E-mail: lbs@hst.aau.dk