Raske forsøgspersoner søges - Effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft (Delforsøg 1 & 2)

Protokol-titel: Effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft

Vedvarende smerter efter behandling for brystkræft er et omfattende problem, der påvirker 25-60 % af patienterne. Smerterne kommer ofte til udtryk i og omkring det operative indgrebsområde og har omfattende konsekvenser for patienternes livskvalitet. En forskningsgruppeved Aalborg Universitet ønsker derfor at belyse effekten af styrketræning som værktøj til smertebehandling af disse kvinder.

I den forbindelse søger vi raske og smertefrie kvinder i alderen 18-80 år

Forsøget foregår over to delforsøg og du kan deltage i et eller begge delforsøg.

  • I delforsøg 1 ønsker vi at undersøge sammenhængen mellem muskelstyrke, betændelsestilstand og smertefølsomhed. Delforsøg 1 forløber over én forsøgssession og varer ca. 2 timer.
     

  • I delforsøg 2 ønsker vi at undersøge korttidsvirkningen af styrketræning på smerteintensitet og følsomhed. Delforsøg 2 forløber over tre forsøgssessioner, der hver varer ca. 2 timer. Der vil være en uge mellem hver forsøgssession.  

Undervejs i forsøgene vil vi måle din smertetærskel til tryk. Vi måler din muskelstyrke og tage blodprøver (en prøve pr. session). Vi påfører dig også elektriske stimulationer.

 

Du vil kunne opleve lette smerter i forbindelse med trykmålingerne og de elektriske stimulationer, men disse smerter ophører straks når målingerne afsluttes.

Du kan ligeledes opleve ubehag og blå mærker i forbindelse med blodprøverne, men dette ophører efter kort tid.

 

Du vil modtage kr. 150 pr. session for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil blive indrapporteret til Skat som B-indkomst.

Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180090.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte os pr. telefon eller sende os en mail.

 

Gorm Rasmussen, MSc, Ph.d.-studerende

Faggruppen Sport Sciences

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Niels Jernes Vej 12, 9220 Aalborg Ø

E-mail: ghfr@hst.aau.dk

Tlf.: 28126211