Forsøgspersoner med brystkræft søges - Effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft (Delforsøg 1 & 2)

Protokol-titel: Effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft

Vedvarende smerter efter behandling for brystkræft er et omfattende problem, der påvirker 25-60 % af patienterne. Smerterne kommer ofte til udtryk i og omkring det operative indgrebsområde og har omfattende konsekvenser for patienternes livskvalitet. En forskningsgruppe ved Aalborg Universitet ønsker derfor at belyse effekten af styrketræning som værktøj til smertebehandling af disse kvinder.

I den forbindelse søger vi patienter, som er i alderen 18-80 år, der er diagnosticeret med unilateral brystkræft (gradueret I-IIIA), som er brystopereret for mindst halvandet år siden, som ikke har tegn på tilbagevende brystkræft, som har afsluttet den supplerende behandling  for mindst tre måneder siden, som lider af smerter i bryst, skulder, arm og/eller siden af kroppen efter behandlingen for brystkræft og som dyrker mindre end 30 minutters kontinuerlig fysisk aktivitet ved moderat intensitet, tre gange om ugen og ingen styrketræning.

Forsøget foregår over to delforsøg og du kan deltage i et eller begge delforsøg.

  • I delforsøg 1 ønsker vi at undersøge sammenhængen mellem muskelstyrke, betændelsestilstand og smertefølsomhed. Delforsøg 1 forløber over én forsøgssession og varer ca. 2 timer.
     

  • I delforsøg 2 ønsker vi at undersøge korttidsvirkningen af styrketræning på smerteintensitet og følsomhed. Delforsøg 2 forløber over tre forsøgssessioner, der hver varer ca. 2 timer. Der vil være en uge mellem hver forsøgssession. 

Undervejs i forsøgene vil vi måle din smertetærskel til tryk. Vi måler din muskelstyrke og tager blodprøver (en prøve pr. session). Vi påfører dig også elektriske stimulationer.

 

Du vil kunne opleve lette smerter i forbindelse med trykmålingerne og de elektriske stimulationer, men disse smerter ophører straks, når målingerne afsluttes. Du kan ligeledes opleve ubehag og blå mærker i forbindelse med blodprøverne, men dette ophører efter kort tid.

 

Du vil ikke modtage kompensation for din deltagelse i forsøget, men du vil få dokumenterede udgifter til transport dækket efter statens takster.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180090.

 

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte os pr. telefon eller sende os en mail.

Gorm Rasmussen, MSc, Ph.d.-studerende

Faggruppen Sport Sciences

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Niels Jernes Vej 12, 9220 Aalborg Ø

E-mail:  ghfr@hst.aau.dk

Tlf.: 28126211