Udvikling af en ny metode til at fremkalde langtidspotentiering-lignende forøgelse af smerteperceptionen hos mennesker - Delforsøg 6

Udvikling af en ny metode til at fremkalde langtidspotentiering-lignende forøgelse af smerteperceptionen hos mennesker - Delforsøg 6

Kronisk smerte er et problem for mange mennesker og forståelsen af smertesystemet er fundamental for at kunne udvikle smertelindrende midler. Desværre har vi i dag ikke mulighed for direkte at kunne studere smerte-medierende nerver i mennesker. Derfor har vi startet en forsøgsrække, der består af seks delforsøg, der har til formål at udvikle nye metoder til at undersøge smerteopfattelsen i mennesker.

Du kan deltage i delforsøg 6, hvis du er rask og i alderen 18-80 år.

I alle forsøgene påfører vi elektriske stimulationer på din underarm. I nogle af forsøgene påfører vi også forskellige stimulationer i form af prik med tynde pinde, isvand stimulation, varmestimulation, laserstimulation og stimulation med plaster, der indeholder capsaicin (det aktive stof i chili). I et af delforsøgene skal du også indtage to tabletter enten aspirin eller placebo. I et delforsøg vil der blive foretaget målinger af den elektriske aktivitet i din hjerne. Dette måles ved hjælp af en hætte med overfladeelektroder, der sættes på dit hoved.

Der vil være let til moderat smerte forbundet med de fleste af forsøgene.

Du skal komme til tre forsøgsgange; to af forsøgsgangene varer ca. 3 timer pr. gang og den tredje forsøgsgang varer ca. 2 timer. Der vil være ca. en uge mellem forsøgsgangene.  

Du modtager kr. 150 i timen, hvis du deltager. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20160076.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Rosa Hugosdottir

Center for Neuroplasticitiy and Pain, Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7A2-213

9220 Aalborg Ø

Tlf: 61313462

E-mail adresse: rhugos@hst.aau.dk

 

Investigating electrical stimulation parameters for inducing LTP-like increase in human pain perception - Sub-project 6

Investigating electrical stimulation parameters for inducing LTP-like increase in human pain perception - Sub-project 6

Chronic pain is a problem for many people and understanding the pain system is fundamental for the development of analgesics. Unfortunately, it is currently not possible to study pain mediating nerves in humans. The Center of Neuroplasticity and Pain at Aalborg University has therefore started a series of experiments aimed at developing new methods for understanding human pain perception mechanisms.

You can participate in Sub-project 6 if you are healthy and aged 18-80.

The experiments consist of a series of electrical stimulations. Stimulations will be given through electrodes on your forearm. In some of the experiments, thin prick-, ice water-, heat-, laser-, and capsaicin (the active substance in chili) stimulations will be applied. In one of the subprojects, you will receive two aspirin or placebo tablets for intake. In one of the sessions, your brain activity will be recorded. This will be measured by means of a cap with surface sensors which is placed on your head.

The experiments will in general be composed of light to moderate pain due to the stimulations.

 

The experiments consist of three experimental sessions; two of the sessions last approximately 3 hours, the third session lasts approximately 2 hours. There will be an interval of approx. one week between sessions. 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. (Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country).

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20160076.

Rosa Hugosdottir

Center of Neuroplasticitiy and Pain, Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7A2-213

9220 Aalborg Ø

Telephone: 61313462

E-mail address: rhugos@hst.aau.dk