Forsøgspersoner søges til et forsøg om muskelsmerter, musisk træning og hjerneaktivitet 

Vurdering af effekten af ekstensiv somatosensorisk træning på smerteprocessering
 

Forskere på Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet, og Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, søger forsøgspersoner til et forsøg med smerter og hvordan hjernen reagerer på smerter.

 

Baggrund: Den finmotorik som øvede musikere besidder, har givet forskere mulighed for at forstå, hvordan hjernen ændres, når man øver sig intensivt. På den anden side, kan vedvarende smerter også føre til ændringer i hjernen, og musikere klager ofte over smerter. Derfor ønsker vi at undersøge om der er en sammenhæng mellem intensiv musisk træning og smerteudvikling.

 

Forsøget: Forsøget består af tre forsøgssessioner over en periode på 7 dage. Varighed af hver forsøgssession vil være 2-2,5 time. Under forsøgene skal du udfylde en række spørgeskemaer, fx om hvor meget du øver og eventuelle smerter. Dernæst undersøger vi dine tærskler til smertefulde og ikke-smertefulde stimulationer. I en af sessionerne udsætter vi dig for muskelsmerte i hånden ved hjælp af en injektion med NGF (nervevækstfaktor), som er et stof, der findes naturligt i vores krop.

 

Hvem kan deltage? Du er i alderen 18-60 år, højrehåndet og taler/forstår engelsk. Derudover er du enten:

  • musiker (dvs. går på musikkonservatoriet eller er professionel musiker) og har lidt af smerter i overkroppen eller i nakken i mere end tre måneder

  • rask, musiker (dvs. går på musikkonservatoriet eller er professionel musiker) – eller

  • rask og ikke-musiker

 

Forsøgssted: Forsøget finder sted enten hos CNAP på Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7D3, Aalborg Ø, hos MIB på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, Aarhus C, eller hos Det Jyske Musikkonservatorium, Skovgaardsgade 2C, 8000 Aarhus C.

 

Du modtager kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejds­tilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170040.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Shellie A. Boudreau, Ph.d., Lektor

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 9829

E-mail: sboudreau@hst.aau.dk

 

Ana M. Zamorano-Andrés, Ph.d., Post-doc

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 8827

E-mail: azamorano@hst.aau.dk

 

We Search Volunteers for a Study on

Muscle Pain, Musical Training, and Brain Activity.

Assessment of the effects of extensive somatosensory training on pain processing

 

Researchers at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University and Center for Music in the Brain, (Aarhus University) seek volunteers for an experiment within pain and how the brain reacts on pain.

 

Background: The fine-motor skills training of musicians has provided neuroscientists with knowledge on how the brain changes with experience. Persistent pain, on the other hand, can also lead to changes in the brain, and is a typical complaint among musicians. Therefore, we wish to study if there is a relationship between extensive musical training and pain development.

 

The Experiment: The experiment consists of three sessions over a period of 7 days. The duration of each session will be 2-2.5 hours. During the experiments you are to fill out a series questionnaires; e.g. about your musical training and any pain symptoms. Then we will assess your thresholds to painful and non-painful stimuli. In one of the sessions, we will inject the substance NGF (nerve growth factor, a natural substance in your body) in your hand to evoke muscle pain.

 

Place: The study takes place either at CNAP’s lab at Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7D3, Aalborg Ø, at MIBs laboratories at Aarhus University Hospital, Nørrebrogade 44, Aarhus C, or at The Royal Academy of Music in Aarhus, Skovgaardsgade 2C, 8000 Århus C.

 

Who can participate? You are aged 18 to 60, are right-handed and speak/understand English. Further, you are either:

 

  • a trained musician (i.e. you attend the music conservatory or are professional musician), and you have suffered from upper limb/back pain for more than 3 months

  • healthy and a trained musician (i.e. you attend the music conservatory or are professional musician) - or

  • healthy and non-musician

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170040.

 

If you are interested in participating, please do not hesitate to contact:

 

Shellie A. Boudreau, Ph.d., Lektor

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 9829

E-mail: sboudreau@hst.aau.dk

 

Ana M. Zamorano-Andrés, Ph.d., Post-doc

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 8827

E-mail: azamorano@hst.aau.dk