top of page

HAR DU RYGSMERTER?

Smerteinhibering og -facilitering ved lænderygsmerter

Smerteinhibering og -facilitering ved lænderygsmerter -  Delforsøg 6

Forskere fra forskningsenheden SMI/CNAP på Aalborg Universitet ønsker at undersøge, hvordan vores centralnervesystem bearbejder sensoriske input og hvordan dette påvirker vores smerteoplevelse. Vi søger derfor personer med lændesmerter til et forsøg. Vi vil anvende stimulationer med varme, kulde og tryk til bl.a. at måle dine smertetærskler. Du vil kun opleve kortvarig smerte, som ikke forårsager alvorlige eller langvarige bivirkninger. Efter målingerne påfører vi en svag elektrisk stimulering på din hovedbund. Denne stimulering kan næsten ikke mærkes, men den er i stand til at kortvarigt lave forandringer i smertesystemet. Efter stimuleringen afslutter vi forsøget med gentagelse af de indledende smertetests.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du:

  • lider af kroniske lændesmerter og er i alderen 18-60 år

 

Du modtager kr. 150 per time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170034.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Megan McPhee, BPhty, MSc, Ph.d.-studerende

SMI/CNAP

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk

Forsøg 6

GOT LOW BACK PAIN?

Pain Inhibition and Facilitation in Low Back Pain

Pain Inhibition and Facilitation in Low Back Pain - Sub-project 6

Researchers at the research unit SMI/CNAP at Aalborg University are interested in how our central nervous system is able to process sensory information and how this ability affects our overall experience of pain. To investigate this we are seeking patients with low back pain to participate in a study. This study will use stimulations with heat, cold, and pressure to assess your pain thresholds and other measures of pain processing. The pain you will experience is brief and will not cause significant or long-lasting side effects. After these measurements, we will apply a weak electrical stimulation on your scalp. This stimulation is barely noticeable but is able to induce short lasting changes in the pain system. After the stimulation, we will repeat the measurements.

 

You can participate in the study if you:

  • suffer from chronic low back pain and are aged 18-60

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170034.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact for more information:

 

Megan McPhee BPhty MSc, PhD Fellow

SMI/CNAP

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7A/2-203

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk

bottom of page