top of page

Mikrovaskulær funktion og muskel ATP produktion under systemisk hypoxi: effekt af alder og fysisk aktivitetsniveau

Protokol-titel: Mikrovaskulær funktion og muskel ATP produktion under systemisk hypoxi: effekt af alder og fysisk aktivitetsniveau

Evnen til at kunne transportere ilt til musklerne via blodbanen er vigtig for at musklerne kan arbejde uden at blive udtrættet.


Formålet med dette forsøg er at undersøge sammenhængen mellem funktion af blodkar og musklernes evne til at producere energi. Specifikt vil det undersøges hvordan iltindholdet i indåndingsluften, alder og fysisk aktivitetsniveau påvirker denne sammenhæng.

 

Deltagelse i forsøget involverer blandt andet:

 

 • Test til bestemmelse af maksimal iltoptagelseshastighed (VO2max)

 • Måling af fysisk aktivitetsniveau

 • MR scanninger

 • Undersøgelse af hjertefunktion (kun for personer ældre end 65 år)

 • Ultralyds-scanninger

 • Indånding af luft med lavere iltkoncentration (svarende til 4000-4500 m højde)

 

For at deltage i forsøget gælder disse kriterier:

 • Du skal være mellem 21-35 år eller mellem 65-80 år

 • Hvis du er mellem 21-35 år, skal du dyrke idræt mindre end 3 timer om ugen

 • Hvis du er 65 år eller ældre, skal du dyrke idræt mindre end 3 timer om ugen eller mere end 5 timer om ugen

 • Du skal være normalvægtig (BMI: 18.5-30 kg/m2)

 • Du må ikke tage medicin for forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterolniveau, type 2 diabetes eller hjerteproblemer

 

Du modtager økonomisk kompensation for deltagelse i forsøget (150 kr. pr. time).
(Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land).

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180083.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Ryan Godsk Larsen, Ph.d., Lektor
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Niels Jernes Vej 12, 9220 Aalborg
Tlf.: 99403735
E-mail: rl@hst.aau.dk

Anker 1
bottom of page