top of page

En mekanistisk undersøgelse af interaktioner imellem det thermoceptive og det pruriceptive sensoriske system Delforsøg 3

En mekanistisk undersøgelse af interaktioner imellem det thermoceptive og det pruriceptive sensoriske system (Delforsøg 3)

Kløe er noget, som vi alle har oplevet; fx når man får et myggestik. Det kan dog ske, at kløe bliver kronisk; fx i forbindelse med hudlidelser. En sådan lidelse vil forringe den ramte persons livskvalitet i væsentlig grad. En gruppe forskere fra forskningsenheden Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet ønsker at undersøge muligheden for at give kløen modsatrettede stimulationer i form af forskellige varmestimulationer. Dette skal bidrage til vores viden om kløe. Varmestimulationerne påføres med forskellige metoder og forventes enten at forøge eller reducere kløen. Det vil give os viden om, hvordan vores krop håndterer forskellige følelser.

 

Du kan deltage i forsøgene, hvis du er rask, i alderen 18-60 år og taler og forstår engelsk.

 ​

  • Delforsøg 3 består af en forsøgssession, der varer ca. 1,5 time.

 

Alle forsøg udføres i CNAPs laboratorier på Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7D3, Aalborg Øst.

 

Under forsøgene påfører vi dig forskellige naturlige stoffer, som vil gøre at du føler kløe i huden. Derudover vil vi også påføre et lokalbedøvende middel. Under forsøgene skal du vurdere, hvor meget kløe, du oplever. I nogle af forsøgene vil vi også påføre dig forskellige kortvarige varmestimulationer. Alle forsøg udføres på dine underarme. Du vil opleve let til moderat kortvarig smerte og moderat kløe (i ca. 1-10 minutter efter hver påvirkning) under forsøgene.

 

Du modtager 125 kr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer

 N-20180035.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Daniele Riccio, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg

Tlf.: 99 40 75 35

E-mail: riccio@hst.aau.dk

Forsøg 6

A Mechanistic Evaluation of the Interactions between Thermoceptive and Pruriceptive Sensory Processing - Sub-project 3

A Mechanistic Evaluation of the Interactions between Thermoceptive and Pruriceptive Sensory Processing - Sub-project 3

Itch is sensation that all of us have experienced; e.g. when we get a mosquito bite. However, itch may become chronic; e.g. in connection with a skin disease. Such a disease will negatively affect the quality of life of the patient. In a series of experiments, researchers from Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) at Aalborg University wish to investigate the possibility of counter stimulate the itch sensation using various heat stimulations. This is done to increase our scientific knowledge about itch. The heat stimulations applied by different methodologies are expected to enhance or reduce the itch sensation perceived. This will tell us something about how different somatic sensations are processed.

 

You can participate in the trial if you are healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.

 

  • Sub-experiment 3 consists of a single session, lasting approximately 1.5 hour.

 

All experiments are conducted in SMI Labs at Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D3, Aalborg Øst.

 

During the experiments, we will apply various natural substances, which will make you feel itch in your skin. Moreover, we will also apply an anesthetic substance. During the experiments we will ask you to rate the itch you perceive. In some of the experiments we will also apply brief heat stimulations. All experiments are conducted on the surface of the forearms. You will experience brief mild to moderate pain and moderate itch (approx. 1-10 minutes after each stimulation) during the experiments.

 

You will receive DKK 125 per hour for your participation in the study. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment is approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180035.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Daniele Riccio, Ph.D. Student

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg

Phone: 99 40 75 35

E-mail: riccio@hst.aau.dk

bottom of page