top of page

Modulation af smertesensitivitet
(Delforsøg 4) 

Modulation af smertesensitivitet (Delforsøg 4)

 

Et forskerhold ved Center for Sanse Motorisk Interaktion (SMI) og Center Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet ønsker at udføre et forsøg, hvor det undersøges, om kroppens smertemekanismer ændres, hvis man holder sig vågen i 24 timer.

 

Du kan deltage, hvis du er i alderen 18-45 år samt taler og forstår engelsk. Endvidere skal du have adgang til en smartphone den nat, hvor du skal holde dig vågen.

 

Du kan ikke deltage, hvis du fx lider af smerter i armene eller benene eller bruger medicin, som kan påvirke forsøget (fx smertestillende eller betændelseshæmmende medicin).

 

Forsøget udføres over tre forsøgsgange fordelt over to uger. Hver forsøgsgang varer 1-2 timer. Du vil opleve kortvarig smerte i forbindelse med smertemålinger med tryk samt grundet en saltvandsindsprøjtning. Derudover kan du opleve en svag rødme i det område, hvor trykstimulationerne påføres. Dette forsvinder dog efter kort tid. Du vil ligeledes skulle holde dig vågen i de 24 timer mellem forsøgsgangene 1 og 2.

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst.  Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180089.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Dennis Boye Larsen, Ph.d.

Center for Sanse Motorisk Interaktion (SMI)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7

9220 Aalborg

Tlf.: 61300027

E-mail: dbl@hst.aau.dk

Modulation of Pain Sensitivity 
(Sub-experiment 4)

Anker 1

Modulation of Pain Sensitivity (Sub-experiment 4)

 

A research team at SMI, Aalborg University, is making a study to the effect of total sleep deprivation on pain mechanisms.

 

We are looking for volunteers aged 18-45 who speak and understand English. Further, you must have access to a smartphone on the night where you are to stay awake.

 

You are not able to participate if you, e.g., suffer from pain in arms or legs, or use medicine that may affect the study (e.g. painkillers or anti-inflammatory medicine).

 

This study takes place over three days over two weeks. Each session lasts approx. 1-2 hours. You will experience short-lasting pain in relation to the pain measurements with pressure as well as pain induced by an injection with saline. The stimulations may cause reddening of the skin which will disappear after a short time. Furthermore, you are to stay awake for the 24 hours between session 1 and 2.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in this study. The compensation is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B- income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project No. N-20180089.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Dennis Boye Larsen, PhD

Center for Sanse Motorisk Interaktion (SMI)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7

9220 Aalborg

Phone.: 61300027

Email: dbl@hst.aau.dk

bottom of page