top of page

Effekt af motorisk træning på nøjagtighed og præcision af knæbevægelser hos personer med eller uden knæsmerter

Effekt af motorisk træning på nøjagtighed og præcision af knæbevægelser hos personer med eller uden knæsmerter

En forsker gruppe på forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet ønsker at undersøge, hvordan motorisk træning kan påvirke præcisionen af knæbevægelser hos personer, der lider af slidgigt.

 

Forsøget består af to forsøgssessioner, hver med en varighed på ca. 1 time. Der vil være 1 uge mellem de to forsøg. I denne periode skal du udføre et træningsprogram, som består af strækøvelser med dine knæ i 2 x 5 minutter pr. dag.

Du kan deltage i forsøget, hvis du:

  • er rask og i alderen 18-30 år eller 50-65 år,

  • lider af slidgigt i knæet, har smerter som følge heraf og er i alderen 50-65 år eller

  • lider af slidgigt i knæet og har fået indsat et kunstigt knæled i venstre eller begge ben og er i alderen 60-65 år

Endvidere skal du være højrefodet og kunne tale og forstå engelsk.

Under forsøget skal du udføre en serie udstrækninger af dine knæ, mens vi måler dine knæbevægelser samt signaler fra dine muskler. Gruppen af raske unge forsøgspersoner (18-30 år) vil desuden blive påført kunstig smerte ved hjælp af en injektion med saltvand i knæet.

 

Du modtager 150 kr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst (vær venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland).

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170080.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Shaojun Liao, Ph.d.-studerende

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7, D2-115

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 52604000

E-mail: liao@hst.aau.dk

Effects of motor training on the accuracy and precision of knee movement in human with and without knee pain

Anker 1

Effects of motor training on the accuracy and precision of knee movement in human with and without knee pain

A group of researchers at the research unit at SMI, Aalborg University, wish to study how motor learning can affect the precision of knee movements in persons suffering from knee osteoarthritis.

 

The experiment consists of two sessions each lasting approx. 1 hour. The sessions will take place with an interval of one week. In this period you are to perform a training program with knee extensions 2 x 5 minutes every day.

 

You can participate in the experiment if you

 

  • are healthy and aged 18-30 or 50-65

  • suffer from knee osteoarthritis, suffer from osteoarthritis pain and are aged 50- 65, or

  • suffer from knee osteoarthritis and have had a total knee replacement and are aged 50-65

 

Further, you must be right footed and speak and understand English.

 

During the experiment you are to make a series of knee extensions while we measure your knee movements. Further, we will apply pain on the group of young healthy subjects (18-30 years) by injecting salt water in the knee.

 

You will receive DKK 150 per hour for your participation. The amount is subject to taxation and will be reported to Skat as B-income (please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country).

 

The experiment has been approved by the local ethics committee, Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, project number N-20170080.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Shaojun Liao, Ph.D student

SMI

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7, D2-115

9220 Aalborg Ø

Phone: 52604000

E-mail: liao@hst.aau.dk

bottom of page