top of page

Undersøgelse af homøostatisk plasticitet under påføring af en længerevarende smertemodel

Undersøgelse af homøostatisk plasticitet under påføring af en længerevarende smertemodel

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet søger raske forsøgspersoner til at deltage i to forsøg, der skal vise, hvordan vores central-nervesystem er i stand til at håndtere smertefulde sanseoplysninger, og hvordan denne evne påvirker vores samlede oplevelse af smerte.

 

Vi vil benytte to typer hjernestimulering, der begge er ikke-invasive teknikker, som vil ændre aktiviteten i den del af din hjerne, der er involveret i behandling af smertefulde oplevelser. Det er sikre teknikker, der er blevet brugt i mange eksperimentelle undersøgelser. Vi vil også udføre en række følsomhedstests med fx vibration, tryk, varme og kulde, og du vil få påsat et plaster på din hånd, der indeholder capsaicin (den aktive ingrediens i chili), som vil påføre let til moderat smerte. Den smerte, som du vil opleve vil ikke forårsage betydelige eller langvarige bivirkninger.

 

  • Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år, højrehåndet samt taler og forstår engelsk.

 

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du bl.a. er gravid, lider eller har lidt af kroniske smerter, lider af akutte smerter, hvis du har allergi over for chili (delforsøg 2) eller hvis du tager medicin (fx smertestillende, anti-inflammatorisk eller antidepressiv medicin), der kan påvirke forsøgets resultater. Du kan heller ikke deltage, hvis du er eller viser dig at være disponeret for epileptiske anfald, hvis du har metalimplantater i din krop (fx metalbøjle på tænderne eller en pacemaker). Du skal endvidere besvare to spørgeskemaer omkring risikoen for et epileptisk anfald.

 

Der udbetales en kompensation på i alt kr. 150 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20190069.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Priscilla Geraldine Wittkopf, Post.Doc.

Center for Neuroplasticity and Pain, CNAP

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7A

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 6130 0027 

E-mail: pgw@hst.aau.dk

Investigations into homeostatic plasticity during the application of a model of prolonged pain

Anker 1

Investigations into homeostatic plasticity during the application of a model of prolonged pain

Researchers at the research unit Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) at Aalborg University are interested in how our central nervous system is able to process painful sensory information and how this ability affects our overall experience of pain. To investigate this we are seeking healthy adults to participate in two studies. These studies will use magnetic brain stimulation and low-intense electrical brain stimulation. Both non-invasive techniques will alter the activity in the region of your brain involved in processing of painful experiences. These are safe techniques that have been used in many experimental studies.

 

In one of the studies, we will use stimulations with vibrations, heat, cold, and pressure. Patches containing capsaicin (the active ingredient in chili) will be used to induce mild to moderate pain without tissue damage or causing injury. The pain you will experience will not cause significant or long-lasting side effects.

 

  • You can participate in the study if you are healthy, aged 18-60, are right-handed and speak and understand English.

 

You cannot participate if you, e.g. are pregnant, suffer from or have suffered from chronic pain, suffer from acute pain, if you have chili allergy (subproject 2) or if you take medication (i.e. analgesics, anti-inflammatories, anti-depressives) which may affect the results of the experiment. Further, you cannot participate if you are susceptible to epileptic seizures or if you have metal implants in your body (e.g. braces on your teeth or a pacemaker). Further you will be asked to fill in two questionnaires about the risk of epileptic seizures.

 

You will receive DKK 150 per hour spent in the laboratory as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20190069.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Priscilla Geraldine Wittkopf, Post.Doc.

Center for Neuroplasticity and Pain, CNAP

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7A

9220 Aalborg

Phone: 6130 0027

Email: pgw@hst.aau.dk

bottom of page