top of page

Effekt af træning på hjerte-/kredsløbsfunktion og metaboliske faktorer hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere

Effekt af træning på hjerte-/kredsløbsfunktion og metaboliske faktorer hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere

Der ses en øget forekomst af hjerte-/kredsløbslidelser samt stofskiftesygdomme hos ryg­marvsskadede kørestolsbrugere. En af årsagerne hertil kan være, at kørestolsbrugere ofte har et lavt fysisk aktivitetsniveau og oplever ændringer i kropssammensætning som følge af deres kørestolsafhængighed. Forskere ved faggruppen Sports Sciences på Aalborg Universitet søger derfor forsøgspersoner til at undersøge virkningen af 12 ugers fysisk træning på forskellige risikofaktorer for hjerte-/ kredsløbs­lidelser og stofskiftesygdomme.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du:

  • Er mellem 18 og 65 år

  • Benytter en manuel kørestol i minimum 75% af døgnets vågne timer

  • Er rygmarvsskadet og har været det i minimum 1 år

  • Har tilstrækkelig armfunktion til at kunne udføre overkropstræning

  • Udfører anstrengende fysisk træning mindre end 90 minutter om ugen i gennemsnit

 

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du bl.a. har fået en indsprøjtning med binyrebark­hormon i skulderen inden for de seneste fire måneder, er blevet opereret i din skulder inden for det sidste år eller har diabetes.

 

Du vil blive tilfældigt placeret i en træningsgruppe, der skal deltage i et 12-ugers kombi­neret styrke- og konditionstræningsprogram eller en kontrolgruppe, hvor du skal fortsætte din normale livsførelse. Uanset hvilken gruppe, du kommer i, skal du møde op til seks forsøgssessioner, hvor vi bl.a. måler blodtryk, puls og maksimal iltoptagelse. Vi vil også tage tre blodprøver undervejs i forsøget.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20190053

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Rasmus Kopp Hansen, MSc, Ph.d.-studerende

Faggruppen Sport Sciences

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Niels Jernes Vej 12, A5-209

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 20892317
E-mail: rkopp@hst.aau.dk

Anker 1
bottom of page