top of page

Ultraløbere og raske forsøgspersoner søges - Kliniske smertetests som prædiktorer for effekten af GLA:D®-træningsforløb hos patienter med symptomgivende slidgigt i knæene

Kliniske smertetests som prædiktorer for effekten af GLA:D®-træningsforløb hos patienter med symptomgivende slidgigt i knæene

Et forskerhold ved SMI på Aalborg Universitet ønsker at undersøge betydningen af det at være i god fysisk form på kroppens egne smertedæmpende mekanismer.

Vi ønsker at rekruttere 25 ultraløbere og 25 raske forsøgspersoner (dvs. personer der er fysisk aktive i mindre end tre timer pr. uge).

 

Undersøgelser viser, at længerevarende træningsforløb har god effekt på smerter og funktionsevne hos personer med f.eks. slidgigt i knæene. Det er dog uklart, hvorfor personer med smerter får smertelindring efter et træningsforløb. En af de mulige forklaringer kan være, at kroppens naturlige smertedæmpende mekanismer bliver mere effektive efter længerevarende træning.

 

Det primære formål med dette studie er at undersøge, om kroppens naturlige smerte-dæmpende mekanismer er anderledes hos ultraløbere sammenlignet med raske personer, der ikke dyrker ekstrem sport.

 

Forsøget er opsat med to forsøgsgange, og som ultraløber skal du deltage i begge forsøgsgangene og som rask forsøgsperson skal du kun deltage i anden forsøgsgang. Første forsøgsgang afholdes i forbindelse med ultraløbet rundt om Brabrandstien d. 28 marts 2020 og den anden forsøgsgang afholdes minimum 14 dage efter.

 

Ved første forsøgsgang vil vi undersøge din smertetærskel til tryk samt vurdere din smerte til nåleprik, hvilket ligeledes vurderes fem gange under løbet.

Ved begge forsøgsgange registreres din alder, køn, højde og vægt og du vil blive bedt om at udfylde to spørgeskemaer vedr. din fysiske aktivitet og funktion i dagligdagen.

Ved anden forsøgsgang vil du skulle gennemføre en 3-minutters benbøjningsøvelse (sqaut op ad en væg). Under og efter benbøjningen vil du blive spurgt til, om du oplever smerter ved aktiviteten og hvor anstrengende testen er. Før og efter benbøjningen, vil der blive målet smertetærskler til tryk.

 

Deltagelse i forsøget er helt frivilligt og du modtager ikke betaling for forsøget. Som ultraløber vil du dog modtage forplejning under løbet samt modtage et diplom for gennemførelsen af løbet.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20170070.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Jens Bredbjerg Brock Thorsen

Kandidatstuderende på Klinisk Videnskab og Teknologi

Aalborg Universitet

Telefon: 24942208

Mail: jthors18@student.aau.dk

Anker 1
bottom of page