top of page

Udvikling af en ny elektrode til selektiv aktivering af tynde nervefibre (delforsøg 6)

Udvikling af en ny elektrode til selektiv aktivering af tynde nervefibre

Småfiber neuropati er defineret, som beskadigelse eller degenerering af tynde nervefibre og kan opstå som følge af en række sygdomme, herunder diabetes. Patienter, der lider af småfiber neuropati oplever ofte smerter, som har stor indflydelse på deres livskvalitet.

En gruppe forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain ved Aalborg Universitet ønsker med en række forsøg at udvikle og teste en ny elektrode til diagnosticering af småfiber neuropati.

 

Forsøget består af seks delforsøg og du kan deltage i et eller flere af delforsøgene, hvis du er rask og er i alderen 18-80 år.

 

I 6. delforsøg påfører vi elektriske stimulationer på din underarm. Under forsøget vil vi måle elektriske impulser fra din hjerne ved hjælp af en hætte med overflade elektroder, som sættes på dit hoved.  Der kan være let til moderat smerte forbundet med forsøget.

Tidsforløb for delforsøgene:

Delforsøg 6: En forsøgsgang med en varighed på ca. 2 timer

 

Der udbetales en kompensation på i alt kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. (Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land).

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180050.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Aida Hejlskov Poulsen, Ph.d.-studerende (Sundhedsvidenskab og -teknologi)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 29840184

E-mail: ahp@hst.aau.dk

NB: Vi gør venligst opmærksom på, at vi tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at eliminere risikoen for COVID-19 smitte under forsøget

Development of new electrode for selective activation of thin nerve fibers (sub-experiment 6)

Anker 1

Development of new electrode for selective activation of thin nerve fibers

Small fiber neuropathy is defined as damage or degeneration of thin nerve fibers and can result from a number of diseases, including diabetes. Patients suffering from small fiber neuropathy often experience pain, which affects their quality of life substantially. A group of researchers at Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University now wish to conduct a series of experiments to develop and test a new electrode for diagnosing small fiber neuropathy.

 

The experiment consists of six sub-experiments and you can participate in one or more of the sub-experiments if you are healthy and aged 18-80 years.

 

The 6th sub-experiment consist of a series of electrical stimuli. Stimuli will be given through electrodes on your forearm. During the experiment, we will measure electric impulses from your brain by means of a cap with surface sensors, which will be placed on your head. You may experience light to moderate pain during the experiment.

 

Timeframe for the experiments:

Subproject 6: One experimental session lasting approximately 2 hours

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. (Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country).

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180050.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Aida Hejlskov Poulsen, PhD Student (Health science and technology)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 29840184

Email: ahp@hst.aau.dk

NB: Please note that all necessary safety precautions will be taken to eliminate the risk of COVID-19 infection during the experiment

bottom of page