top of page

Udvikling af et nyt stimulationsparadigme til behandling af urininkontinens
(Delforsøg 1)

Udvikling af et nyt stimulationsparadigme til behandling af urininkontinens (Delforsøg 1)

Urininkontinens er et stort problem for mange og en mulig behandlingsform er elektrisk stimulation af nerver, som kræver, at en enhed indopereres i patientens ryg. Med dette forsøg ønsker en forskningsgruppe ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet, at udvikle en ny ikke invasiv metode til elektrisk stimulation af nerver for behandling af urininkontinens. I forsøget bliver det undersøgt hvilke stimulationsformer, der bedst muligt kan aktivere nerver med mindst muligt ubehag. 

Vi søger derfor raske forsøgspersoner i alderen 18 – 80 år. 

 

Du kan bl.a. ikke deltage, hvis du er gravid, ammer eller har en pacemaker. Du kan heller ikke deltage, hvis du tager medicin, der kan påvirke forsøgets resultater, såsom smertestillende medicin, eller har misdannelser i kønsorganerne. Endelig kan du ikke deltage, hvis du har været udsat for en ulykke, hvor du fik et elektrisk chok. 

 

Under forsøget vil du blive stimuleret med en række stimuli (delforsøg 1: på penis (mænd) eller klitoris (kvinder)), hvor du vil blive bedt om at indikere med en knap om du kan mærke dem eller om de lige akkurat er smertefulde. Derefter vil vi undersøge hvad det kræves af en stimulator for at udføre stimulationer med en række ikke smertefulde stimulationer. Der kan således forekomme smertefulde stimulationer under forsøget, men forsøget har ikke til formål at undersøge smerte, men i stedet at tilvejebringe viden om, hvorledes disse stimulationer kan gøres fri for smerte. 

 

Delforsøg 1 udføres over én forsøgsgang (varer ca. 1 time) 

Du modtager 150 kr./time som kompensation for din deltagelse. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til Skat som B-indkomst. 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland (sagsnummer N-20200028). 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:  

 

Adjungeret Lektor Kristian Hennings, Ph.d. 

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI®,  

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 

Frederik Bajers Vej 7 A1-213, 9220 Aalborg Ø 

Tlf: 2072 5669 

E-mail: krhe@hst.aau.dk 

NB: Vi gør venligst opmærksom på, at vi tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at eliminere risikoen for COVID-19 smitte under forsøget

Anker 1
bottom of page