top of page

Myoelektrisk kontrol af en virtuel hånd ved hjælp af EMG målt fra underarmen 

Myoelektrisk kontrol af en virtuel hånd ved hjælp af EMG målt fra underarmen

Myoelektrisk kontrol er en teknik, der oversætter muskelaktivitet eller elektromyografi (EMG) til kontrolkommandoer. Det tillader for eksempel at betjene en avanceret protesehånd eller en Virtual-Reality Avatar ved at læse den aktivitet, der produceres i underarmens muskler.

I dette forsøg tilstræber vi at undersøge en robust myocontrol, der kan registrere brugerens håndbevægelser i forskellige armpositioner. Til dette mål bruger vi net af små overfladeelektroder placeret omkring underarmen som et armbånd til at måle muskelaktiviteten, mens deltageren udfører forskellige håndbevægelser.

Eksperimentet varer maksimalt 3 timer. Er opdelt i to på hinanden følgende blokke. I den første blok registrerer vi EMG-aktiviteten fra underarmen, der laver forskellige grebbevægelser. I den anden blok skal deltageren kontrollere en virtuel hånd og udføre bestemte opgaver.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, højrehåndet, har en underarmsomkreds på mindst 26 cm målt på det bredeste sted tæt på albuen, er mellem 18 og 35 år gammel og kan tale og læse engelsk.

Du kan ikke deltage, hvis du har skader på din højre arm, og hvis omkredsen af din underarm er mindre end 26 cm.

 

For at deltage modtager du kr. 125 pr. time. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land udenfor EU.

Vi gør opmærksom på, at vi tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for COVID-19-smitte under forsøget.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv venligst til:

 

Luis Pelaez, Ph.d.-studerende
Neuroehabilitation Systems Lab
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7, D3-107
9220 Aalborg Øst
E-mail: lpm@hst.aau.dk

Myoelectric control of a virtual hand using forearm EMG

Anker 1

Myoelectric control of a virtual hand using forearm EMG

 

Myoelectric control is a technique that translates muscular activity or electromyography (EMG) into control commands. It allows, for example, to operate an advanced prosthetic hand or a Virtual-Reality Avatar, by reading the activity produced on the forearm muscles.

In this experiment, we aim to investigate a robust myocontrol system that can detect hand gestures of the user in different arm positions. To this goal, we use grids of small surface electrodes placed around the forearm as an armband, to measure the muscle activity while the participant perform different hand gestures.

 

The experiment will last a maximum of 3 hours. It is divided into two consecutive blocks: In the first block we will record the EMG activity from the participant’s forearm doing different grasp gestures; in the second block, the participant will have to control a virtual hand and complete certain tasks.

 

You can participate in the experiment if you are healthy, right-handed, have a forearm circumference of at least 26 cm measured in the wider part close to the elbow, are between 18 and 35 years old, and can speak and read English.

You cannot participate if you have damage to your right arm and if the circumference of your forearm is smaller than 26cm.

For participation in this study, you will receive DKK 125 per hour. The payment is subject to Danish tax and will be reported to the Danish tax administration as B-income. Please note that you must be in possession of a valid working license if you come from outside of the EU.

Please note that all necessary safety precautions will be taken to eliminate the risk of COVID-19 infection during the experiment.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Luis Pelaez, PhD. candidate
Neuroehabilitation Systems Lab
Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7, D3-107
9220 Aalborg East
E-mail: lpm@hst.aau.dk

bottom of page