top of page

Smerteinhibering og -facilitering ved lænderygsmerter (delforsøg 7)

Smerteinhibering og -facilitering ved lænderygsmerter

Forskere fra forskningsenheden CNAP på Aalborg Universitet ønsker at undersøge, hvordan vores centralnervesystem bearbejder smertefulde sensoriske input og hvordan dette påvirker vores smerteoplevelse. Vi søger derfor raske forsøgspersoner til en række forsøg. Vi vil anvende stimulationer med varme, kulde og tryk til bl.a. at måle dine smertetærskler. Du vil kun opleve kortvarig smerte, som ikke forårsager alvorlige eller langvarige bivirkninger.

 

Du kan deltage i forsøgene, hvis du

 

  • er rask og i alderen 18-60 år og taler, læser og forstår engelsk

 

Du modtager kr. 150 for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170034.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Megan McPhee Christensen, BPhty, MSc, Ph.d.-studerende

Forskningsassistent hos CNAP

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

 

Tlf.: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk

Pain Inhibition and Facilitation in Low Back Pain (Sub-study 7)

Anker 1

Pain Inhibition and Facilitation in Low Back Pain

 

Researchers at the research unit, CNAP, are interested in how our central nervous system is able to process painful sensory information and how this ability affects our overall experience of pain. To investigate this we are seeking healthy adults to participate in a series of studies. These studies will use stimulations with heat, cold, and pressure to assess your pain thresholds and other measures of pain. The pain you will experience is only very brief and will not cause significant or long-lasting side effects.

 

You can participate in the studies if you

 

  • are healthy, aged 18-60 and speak, read and understand English

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170034.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact for more information:

 

Megan McPhee Christensen BPhty MSc, PhD Fellow

Research assistant at CNAP

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7A/2-203

9220 Aalborg Ø

 

Phone: 9940 7535

E-mail: mmp@hst.aau.dk

bottom of page