top of page

Neurofeedback til behandling af kronisk muskuloskeletal smerte (Delforsøg 1)

Neurofeedback til behandling af kronisk muskuloskeletal smerte

Forskere fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til et forsøg, der skal undersøge hvordan ledsmerter påvirker hjernens aktivitet. Denne viden skal bidrage til udviklingen af nye behandlingsmetoder for patienter, der lider af kroniske smerter.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er i aldersgruppen 18-65 år og

 

  • er rask

eller

  • har lidt af smerter i et af de store led, f.eks. albue, ryg, skulder eller knæ i mindst tre måneder. Hvis du kun har smerter ved belastning af leddet, skal der være mindst fem dage om ugen, hvor smerterne forhindrer dig i at udføre aktiviteter eller påvirker din hverdag.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, hvis du udfører muskeltræning mere end to gange om ugen, har eller har haft knoglebrud eller lige er blevet opereret.

 

Du skal deltage i en forsøgssession af ca. 1 times varighed.

 

Under forsøget måler vi hjernens og musklernes elektriske aktivitet ved hjælp af overflade- elektroder, som sættes på dit hovedet samt på dine muskler.

 

Raske forsøgspersoner: Du modtager en kompensation på i alt kr. 100,- pr. time. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.

 

Forsøgspersoner, der lider af smerter: Du modtager ikke kompensation for din deltagelse.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20200096.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Morten Kirkegaard, Cand.scient.med.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 2046 8932

E-mail: mortenk@hst.aau.dk

 

eller

 

Sabata Gervasio, Lektor, Ph.d.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 9940 8820

E-mail: saba@hst.aau.dk

Neurofeedback for Treating Chronic Musculoskeletal Pain (Substudy 1)

Anker 1

Neurofeedback for Treating Chronic Musculoskeletal Pain

Researchers from Department of Health Science and Technology are looking for subjects for an experiment that will measure how joint pain affects the activity in the brain. The knowledge from this experiment is to aid the development of new treatments for people suffering from persistent muscle pain.

 

You can participate in the experiment if you are aged 18-65 years and if you

 

  • are healthy (control group)

or

  • have suffered from chronic pain in one of the large joints (e.g. elbow, back, shoulder or knee) for more than three months. If you only have pain in connection with loading of the joint, you must have pain at least five days a week and the pain must prevent you from doing daily activities and affect your everyday life

 

You cannot participate if you, among others, are pregnant, do muscle exercises more than twice a week, if you have or have had a fracture or if you have just undergone surgery.

 

You are to participate in one experimental session, which will take approximately 1 hour.

 

During the experiment, we will measure the activity of your brain and muscles by means of surface electrodes applied on your head and muscles.

 

Healthy subjects: You will receive DKK 100 per hour for your participation. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income.

Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

Subjects suffering from pain: You will not receive compensation for your participation.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20200096.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Morten Kirkegaard, Cand.scient.med.

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 2046 8932

Email: mortenk@hst.aau.dk

or

Sabata Gervasio, Associate Professor, Ph.D.

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 9940 8820

Email: saba@hst.aau.dk

bottom of page