top of page

Neurofeedback til behandling af kronisk muskuloskeletal smerte (Delforsøg 2)

Neurofeedback til behandling af kronisk muskuloskeletal smerte

Forskere fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til et forsøg, der skal undersøge hvordan ledsmerter påvirker hjernens aktivitet. Denne viden skal bidrage til udviklingen af nye behandlingsmetoder for patienter, der lider af kroniske smerter.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er i alderen 18-65 år og har haft muskelsmerter i et af de store led, fx albue, ryg, skulder eller knæ i mindst tre måneder. Hvis du kun har smerter ved belastning af leddet, skal der være mindst fem dage om ugen, hvor smerterne forhindrer dig i at udføre aktiviteter eller påvirker din hverdag.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, hvis du udfører muskeltræning mere end to gange om ugen, har eller har haft knoglebrud eller lige er blevet opereret.

 

Under forsøget måler vi hjernens og musklernes elektriske aktivitet ved hjælp af overflade- elektroder, som sættes på dit hovedet samt på dine muskler. Vi giver dig feedback på målingerne af impulserne fra din hjerne på en computerskærm.

 

Du skal deltage i 10 forsøgssessioner, hver af ca. 1 times varighed. Du modtager ikke kompensation for din deltagelse.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20200096.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Morten Kirkegaard, Cand.scient.med.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 2046 8932

E-mail: mortenk@hst.aau.dk

 

eller

 

Sabata Gervasio, Lektor, Ph.d.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 9940 8820

E-mail: saba@hst.aau.dk

Neurofeedback for Treating Chronic Musculoskeletal Pain (Substudy 2)

Anker 1

Neurofeedback for Treating Chronic Musculoskeletal Pain

Researchers from Department of Health Science and Technology are looking for subjects for an experiment that will measure how joint pain affects the activity in the brain. The knowledge from this experiment is to aid the development of new treatments for people suffering from persistent muscle pain.

 

You can participate in the experiment if you are aged 18-65 years and have suffered from chronic muscle pain in one of the large joints; e.g. elbow, back, shoulder or knee for at least three months. If you only have pain in connection with loading of the joint, you must have pain at least five days a week and the pain must prevent you from doing daily activities and affect your everyday life.

 

You cannot participate if you, among others, are pregnant, do muscle exercises more than twice a week, if you have or have had a fracture or if you have just undergone surgery.

 

You are to participate in 10 experimental sessions, each lasting approximately 1 hour.

 

During the experiment, we will measure the activity of your brain and muscles by means of surface electrodes applied on your head and muscles. We will give you feedback on the measurements of the impulses from your brain on a computer screen.

 

You will not receive compensation for your participation.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20200096.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Morten Kirkegaard, Cand.scient.med.

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 2046 8932

Email: mortenk@hst.aau.dk

or

Sabata Gervasio, Associate Professor, Ph.D.

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 9940 8820

Email: saba@hst.aau.dk

bottom of page