top of page

Interaktion mellem smertemekanismer og hjernens belønningssystemer

Interaktion mellem smertemekanismer og hjernens belønningssystemer

En gruppe forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain på Aalborg Universitet søger deltagere til et forsøg, der har til formål at undersøge interaktionen mellem smertemekanismer og hjernens belønningssystemer. Vi håber at opnå en bedre forståelse af, hvorfor nogle smertepatienter udvikler kroniske smerter, idet disse kan bunde i fejl i hjernens belønningssystem. 


Forsøget er opdelt i tre delforsøg, der hver består af en forsøgssession, der hver varer ca. 3 timer. Du kan deltage i et eller flere af delforsøgene.


Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, har dansk som modersmål og er i alderen 18-80 år. Endvidere skal du tale og forstå engelsk.


Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, lider af nervemæssige sygdomme, lidelser i bevægeapparatet eller mental sygdom (fx diabetes, epilepsi, Parkinson, depression, stress), lider af kroniske smerter eller har nuværende akutte smerter eller lider af høretab.


I alle forsøgene skal du svare på et spørgeskema om, hvordan du håndterer smerter. Derudover vil vi måle aktiviteten i din hjerne ved hjælp af en hætte med elektroder, mens vi blæser en manchet op omkring dit ben (svarer til den type manchet lægen bruger til måling af blodtryk). Undervejs skal du også udføre en lytte-/opmærksomhedsopgave. Du vil opleve let til moderat smerte undervejs i forsøget.


Du modtager kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver rapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20220014.


Er du interesseret, så ring eller skriv til:
 

Carolina Ceruti, Ph.d.-studerende
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)
Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup
Tlf.: 31 42 45 70
E-mail: carolinac@hst.aau.dk

Anker 1
bottom of page