top of page

Personlig smertebehandling med transkraniel magnetstimulation
(delforsøg 1)

Personlig smertebehandling med transkraniel magnetstimulation

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain ved Aalborg Universitet søger forsøgspersoner til en forsøgsrække, der skal undersøge, hvordan magnetstimulation kan tilpasses hver enkelt patient i smertebehandling.

 

Forsøgene vil anvende magnetisk hjernestimulation, som er en ikke-invasive teknik, der kortvarigt påvirker aktiviteten i den del af hjernen, der behandler smertefulde oplevelser. I forsøgene vil vi bl.a. også bruge stimuleringer med tryk, varme, kulde og elektriske stimulationer for at vurdere, hvordan menneskets krop behandler smerte.  

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du 

 

  • er rask, i alderen 18-60 år, højrehåndet samt taler og forstår engelsk

 

Du kan bl.a. ikke deltage i forsøget, hvis du ammer eller er gravid, lider eller har lidt af depression, tidligere har haft epilepsianfald, har tatoveringer eller permanent makeup i ansigtet eller har metalimplantater i kroppen (herunder implanterede høreapparater).

 

Forsøget er opdelt i flere delforsøg, og du kan deltage i et eller flere af disse delforsøg.

 

Delforsøg 1:  To forsøgssessioner, der hver varer ca. 2-3 timer.

Du modtager en kompensation på i alt kr. 150 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Såfremt du vælger at trække sig undervejs i forsøget, udbetales der kompensation for den del af forsøget, som du har deltaget i.  Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20220018.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Enrico de Martino, PhD, Post Doc

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 91811183

E-mail: edm@hst.aau.dk

Personalized pain treatment by transcranial magnetic stimulation (sub-experiment 1)

Anker 1

Personalized pain treatment by transcranial magnetic stimulation

 

Researchers at Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University are looking for subjects for a series of experiments which are to investigate how magnetic stimulation may be adjusted to each individual patient in pain treatment.

 

The experiments will use magnetic brain stimulation which is a non-invasive method. The magnetic stimulation will briefly change the activity in the region of your brain involved in processing of painful experiences. In the experiment, we will also use stimulations with pressure, heat, cold and electric stimulations to assess how your body processes pain.

 

You can participate in the experiment if you

 

  • are healthy, aged 18-60, are right-handed, and speak and understand English

 

You cannot participate in the experiment if you, among others, are pregnant or breastfeeding, if you suffer from/have suffered from depression, if you have previously had an epileptic seizure, have tattoos or permanent makeup in your face, or if you have a metal implant in your body (including implanted hearing aids).

 

The experiment is divided into more sub-experiments, and you can participate in one or more of these:

 

Sub-experiment 1: Two experimental sessions each lasting approx. 2-3 hours

You will receive a compensation of a total of DKK 150 per laboratory class for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. If you terminate the experiment before completion, you will receive compensation for the time spent. 

Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20220018.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Enrico de Martino, PhD, Post Doc

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Department of Medicine and Health Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tel: 91811183

Email: edm@hst.aau.dk

bottom of page