top of page

Undersøgelse af smertefølsomhed og associerede faktorer

Godkendt protokoltitel: Eksperimentelle modeller af smerte og associerede faktorer

 

Forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain ved Aalborg Universitet søger deltagere til et forsøg, der skal undersøge sammenhængen mellem søvn og smertefølsomhed.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask og i alderen 18-45 år. Du skal desuden kunne tale og forstå engelsk, og du skal have en smartphone rådighed i de nætter, hvor du skal vågne.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, lider eller har lidt af sygdomme, der påvirker dine muskler og/eller nervesystem (fx slidgigt, epilepsi, Parkinsons sygdom) eller hvis du lider af smerter.

 

Du vil skulle møde op til to forsøgssessioner, der adskilles af tre nætter, hvor du skal vågne tre gange på forudbestemte tidspunkter. Hver gang du vågner skal du udføre en kort opgave. Hver af forsøgssessionerne vil vare ca. 1,5 time. Vi vil her undersøge din følsomhed til smerte, hvilket vil fremkalde en kortvarig trykkende smerte. Vi tager også en blodprøve i hver forsøgssession (9 ml blod pr. prøve). Du skal også svare på en række spørgeskemaer. Endelig vil du få udleveret en aktivitetsmåler, der skal måle din fysiske aktivitet og søvn. Denne skal du bære på dit håndled gennem hele forsøgsperioden (mellem session et og to), hvorefter du skal aflevere den tilbage til forskerholdet.  

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20230062

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Emma Hertel, M.Sc., Ph.d.-studerende

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Mathematical Modelling of Knee Osteoarthritis

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

E-mail: eh@hst.aau.dk

Telefon: 60 88 74 73

Investigation of pain sensitivity and associated factors

Anker 1

Approved protocol title: Experimental models of pain and associated factors

 

A research team at Center for Neuroplasticity and Pain, Aalborg University, is conducting a study to investigate the interplay between sleep and pain.

 

You can participate if you are healthy and between 18 and 45 years old. Further, you must speak and understand English, and you must have access to a smartphone during the nights with sleep disruption.

 

You cannot participate if you are, e.g., pregnant, suffer or have suffered from illnesses affecting your muscles and/or nerves (such as osteoarthritis, epilepsy, Parkinson’s disease), or suffer from pain.

 

You are to participate in two experimental sessions separated by three nights with disrupted sleep. Each night you are to wake up three times and complete a short task. The experimental sessions will last approx. 1.5 hours each. We will measure your sensitivity to pain which will evoke short bouts of pressure pain. We will also take a blood sample in each session (9 ml blood per sample). Further, you are to reply to a series of questionnaires. Finally, you will receive a wearable device, which will record your physical activity level and sleep pattern. You must wear this on your wrist for the entire study period (between session one and two). The device must be returned to the research team after the last research session.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in this study. The compensation is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B- income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country. 

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20230062

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Emma Hertel, M.Sc., Ph.D. Student

Department of Health Science and Technology

Mathematical Modelling of Knee Osteoarthritis

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Email: eh@hst.aau.dk

Phone: 60 88 74 73

bottom of page