Raske forsøgspersoner og forsøgspersoner med lændesmerter søges: Lænderygsmerter i Nordjylland - sensoriske og motoriske ændringer af behandling

Lænderygsmerter i Nordjylland - sensoriske og motoriske ændringer af behandling 

 

 • Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet, søger raske forsøgspersoner og personer, der har lidt af lændesmerter i de seneste 3 måneder – 5 år, alle i alderen 18-40 år. Smerterne skal have været konstant eller tilbagevendende.
   

 • For at deltage skal du også kunne tale og læse enten dansk eller engelsk.
   

 • Formålet er at undersøge, om den smertefølsomhed, personer med lændesmerter har, bliver reduceret, når de gennemgår et målrettet og specialiseret behandlingsforløb
   

 • Din smertefølsomhed måles før, under og efter en periode, hvor du modtager behandling (gælder kun for forsøgsdeltagere med lændesmerter).
   

 • Du skal også udfylde spørgeskemaer med spørgsmål om de smerter, du har, og hvordan de påvirker dig i dagligdagen.
   

 • Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland (N-20150048).
   

 • Forsøget varer max 3 timer og kræver at du kommer 3 gange. Personer med lændesmerter modtager også behandling for deres tilstand (c.a. 8 sessioner over 12 uger)
   

 • Deltager du som rask person uden smerter du kompenseres med 150 kr. pr time. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Hvis du deltager som forsøgsperson med lændesmerter, får du kompensation for de rejseudgifter, du har, for deltagelse i de eksperimentelle sessioner.

(Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredje land.).

Er du interesseret, så kontakt venligst:

Thorvaldur Skuli Palsson, Adjunkt (Ph.d.)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D

9220 Aalborg Ø

Email: tsp@hst.aau.dk

Healthy Subjects and Subjects with Low Back Pain Wanted: Low Back Pain in Northern Denmark - Sensory and Motor Changes from Treatment

 

Low Back Pain in Northern Denmark - Sensory and Motor Changes from Treatment  

 

 • Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University, is searching for healthy volunteers and volunteers with a 3 month – 5 year history of low back pain in the age group 18 – 40. The pain has to have been either constant or recurring in this period.
   

 • To be able to participate you must be able to read and speak either English or Danish.
   

 • The objective is to investigate whether the pain sensitivity people with chronic low back pain have is reduced by when they go through a targeted and specialized treatment.
   

 • To assess this your pain sensitivity will be measured before, during and after you have gone through a treatment protocol aimed at reducing your pain and disability (applies for people with low back pain only).
   

 • We will also ask you to fill out questionnaires where you will rate the intensity of your pain, the disability levels as well as cognitive and emotional factors.
   

 • The experiment has been approved by the Ethics Committee of the region (N20150048).
   

 • You will be asked to come for 3 sessions each lasting no more than 3 hours over approximately 12 weeks.
   

 • If you participate as a pain free person you will receive a compensation of DKK 150.- per hour. The amount is liable to tax and will be reported to the authorities as B-income. Participants suffering from low back pain receive a reimbursement of the travel expenses related to each experimental session.
   

(Please note that you need a valid work permit if you come from a so-called third country.)

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Thorvaldur Skuli Palsson, Adjunct (PhD)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D

9220 Aalborg Ø

Email: tsp@hst.aau.dk