top of page

Virkningen af stofferne ketamin og amitriptylin samt deres virkning i kombination på kløe (delforsøg 1)

Godkendt protokoltitel: Virkningen af ketamin og amitriptylin samt deres virkning i kombination på histaminerg og ikke-histaminerg kløe

Et forskerhold ved Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet er i gang med et forsøg med de smertelindrende stoffer ketamin og amitriptylins effekt på kløemekanismer.

Du kan deltage, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, har modermærker, sår, ar eller tatoveringer på dine underarme, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte/kløe, tager medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (fx smertestillende medicin eller allergimedicin). Du kan heller ikke deltage, hvis du udviser allergi/ubehag overfor ketamin eller amitriptylin.

Forsøget er opdelt i to delforsøg - og vi søger nu deltagere til delforsøg 1:

  • Delforsøg I består af to forsøgssessioner, der hver varer ca. 3 timer

I forsøgssessionerne påfører vi henholdsvis ketamin- og amitriptylin-creme samt en kombination af disse på dine underarme. Vi påfører også to kløefremkaldende midler: Histamin (som er et stof, der findes naturligt i menneskets krop) samt små nåle fra planten mucuna pruriens. Vi foretager også målinger af følsomheden i din hud ved hjælp af tryk-, kulde- og varmestimulationer. Du vil opleve let til moderat akut kløe/smerte under forsøgene.

Du vil modtage kr. 125 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøgssessionerne. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst.  Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland. 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20230046.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Silvia Lo Vecchio, Lektor

Center for Neuroplasticity and Pain

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 21397785

E-mail: slv@hst.aau.dk

The effect of the substances ketamine and amitriptyline and their effect in combination on itch (sub-experiment 1)

Anker 1

Approved protocol title: Effect of ketamine, amitriptyline and their combination on histaminergic and non-histaminergic itch

A research team at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University, is conducting an experiment on the effect on itch of the pain-relieving substances ketamine and amitriptyline and a combination of the two substances.

 

We are looking for healthy volunteers aged 18-60 years who speak and understand English.

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, have moles or tattoos on your forearms, if you suffer from a skin disease, suffer from acute or chronic pain or if you use medications which may affect the experiment (e.g., pain killers or allergy medication). Further, you cannot participate if you suffer from known allergy/discomfort to ketamine, or amitriptyline.

The experiment is divided into two sub-experiments, and we are now looking for subjects for:

  • Sub-experiment I consists of two experimental sessions lasting approx. 3 hours each.

In the sessions, we will apply ketamine and amitriptyline cream or the two substances in combination on your forearms. We also apply two itch-evoking substances: histamine (which is a natural substance in the human body) and small needles from the plant mucuna pruriens. We will also measure the sensitivity in your skin by means of pressure, heat, and cold stimulations. You will feel light to moderate acute itch/pain during the experiments.

You will receive DKK 125 per laboratory hour as compensation for your participation in the experimental sessions. The compensation is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B- income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country. 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20230046.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Silvia Lo Vecchio, Associate Professor

Center for Neuroplasticity and Pain

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone no: 21397785

Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page