top of page

Undersøgelse af Smertesanse Signaler fra de Perifere Nerver – Anvendelse af en Human Målemetode

Undersøgelse af Smertesanse Signaler fra de Perifere Nerver – Anvendelse af en Human Målemetode

Signaler fra f.eks. arme, hænder, ben, fødder, som opleves smertefuldt kaldes perifere smerter. De bliver ofte forårsaget af andre kroniske sygdomme såsom diabetes og kræft. Sådanne perifere smerter kan være meget svære at diagnosticere og behandle. Det er velkendt at cremer og plastre med lokalbedøvende medicin hæmmer smerte signaler fra huden og til hjernen via specifikke signalkanaler, som sidder i huden.


Med dette forsøg ønsker forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain ved Aalborg Universitet at undersøge, hvordan aktiviteten af specifikke signalkanaler i huden kan ændres ved hjælp af lokalt smertestillende creme. På den måde kan vi få en bedre forståelse af, hvor vigtige disse signalkanaler er i forbindelse med perifere smerter og hvordan denne viden kan bidrage til hurtigere diagnose samt udvikling af fremtidige behandlingsmuligheder af perifere smerter.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er >18år, kan forstå og tale dansk og er sund og rask.


Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, ammer, tager smertestillende medicin, tidligere har haft kroniske smerter eller nervesmerter, har hudsygdom, ar eller tatovering på indersiden af underarmene, haft dårlig oplevelse med elektricitet eller har kendt allergi til cremerne, som vi anvender i studiet.


Selve forsøget består af én forsøgssession, som varer ca. 3-4 timer. Forsøget starter med at vi foretager målinger af signalkanalerne i huden. Dette gøres ved at aktivere de specifikke signalkanaler i huden elektrisk. Den elektriske stimulation foregår ved at placere en elektrode på huden på indersiden af din underarm. Herefter påføres fire forskellige cremer med lokalbedøvende virkning på dine underarme. Cremerne skal sidde på huden i en time. Når cremerne bliver fjernet, gentages målingerne af signalkanalerne.

 

Du modtager 150 kr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, Sags nr: N-20230071.


Er du interesseret, så skriv til:


Trine Andresen, Post.Doc., PhD, Farmaceut
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

E-mail: trinea@hst.aau.dk

Anker 1
bottom of page