Raske forsøgspersoner søges - Analyse af funktionel konnektivitet i EEG-signaler til vurdering af smerteinduceret neuroplasticitet

Forskere ved Center for Neuroplasticitet søger forsøgspersoner til en forsøgsrække, hvor vi ønsker at undersøge, hvordan smerter påvirker menneskets hjerne.

 

Du kan deltage, hvis du er rask, i alderen 18-50 år og taler og forstår engelsk.

 

Forsøget består af fire forsøgssessioner, som finder sted over en periode på 6 dage. Hver session varer ca. 2 timer.

 

Vi stimulerer din underarm med tryk fra en manchet, der blæses op med luft, mens vi måler den elektriske aktivitet, der opstår i din hjerne under stimulationerne. I tre af forsøgssessionerne får du en injektion i underarmen med stoffet nervevækstfaktor (NGF), der er et stof som findes naturligt i menneskets krop.

 

Alle forsøg indebærer let til moderat smerte.

 

Du modtager kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til Skat som B- indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20170047.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Juan Manuel Völker, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg

Tlf.; 93 87 27 42

E-mail: jmv@hst.aau.dk

Healthy Subjects Wanted: Functional Connectivity Analysis of EEG Signals to Assess Pain-induced Neuroplasticity

 

Researchers at Center for Neuroplasticitet are looking for subjects for a series of experiments in which we wish to study how pain affects the human brain.

 

You can participate if you are healthy, aged 18-50 and speak and understand English.

 

The experiment consists of four sessions over a period of six days. Each session lasts approx. 2 hours.

 

We will apply cuff stimulations on your forearm while we measure the electrical activity in your brain during the stimulations.

In three of the sessions we will inject the substance nerve growth factor (NGF), which is a natural substance in the human body.

 

 

You will fee light to moderate pain in all experiments.

You will receive kr. 150 per hour for your participation. Please note that the amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income.

(Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country).

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20170047.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Juan Manuel Völker, Ph.D. Student

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7-D3

9220 Aalborg

Phone: 93 87 24 42

E-mail: jmv@hst.aau.dk