Udvikling af en ny elektrode til selektiv aktivering af tynde nervefibre 
(Delforsøg 1)

Udvikling af en ny elektrode til selektiv aktivering af tynde nervefibre

Småfiber neuropati er defineret, som beskadigelse eller degenerering af tynde nervefibre og kan opstå som følge af en række sygdomme, herunder diabetes. Patienter, der lider af småfiber neuropati oplever ofte smerter, som har stor indflydelse på deres livskvalitet.

En gruppe forskere ved Center for Neuroplasticity and Pain ved Aalborg Universitet ønsker med en række forsøg at udvikle og teste en ny elektrode til diagnosticering af småfiber neuropati.

 

Forsøget består af fem delforsøg og du kan deltage i dette delforsøg , hvis du er rask og er i alderen 18-80 år.

I forsøget påfører vi elektriske stimulationer på din underarm. Derudover vil vi ved ultralyd måle hudtykkelsen på din underarm og gradvist fjerne det yderste lag af overhuden, for at kunne undersøge hudens egenskaber. Der kan være let til moderat smerte forbundet med forsøget.

Tidsforløb:

Tre forsøgsgange med en varighed på ca. 2 timer

Der udbetales en kompensation på i alt kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. (Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland).

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180050.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Aida Hejlskov Poulsen, Ph.d.-studerende (Sundhedsvidenskab og -teknologi)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 29840184

E-mail: ahp@hst.aau.dk

Development of new electrode for selective activation of thin nerve fibers

(Sub-experiment 1)

 

Development of new electrode for selective activation of thin nerve fibers

Small fiber neuropathy is defined as damage or degeneration of thin nerve fibers and can result from a number of diseases, including diabetes. Patients suffering from small fiber neuropathy often experience pain, which affects their quality of life substantially. A group of researchers at Center for Neuroplasticity and Pain at Aalborg University now wish to conduct a series of experiments to develop and test a new electrode for diagnosing small fiber neuropathy.

 

The experiment consists of five sub-experiments and you can participate in this sub-experiment if you are healthy and aged 18-80 years.

The experiments consist of a series of electrical stimuli. Stimuli will be given through electrodes on your forearm. Additionally, we will measure the thickness of skin of your forearm with ultra sound and gently remove the superficial layer of the skin to investigate the properties of the skin. You may experience light to moderate pain during the experiment.

Timeframe:

Three experimental sessions, each lasting approximately 2 hours

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. (Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country).

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20180050.

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Aida Hejlskov Poulsen, PhD Student (Health science and technology)

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)

Aalborg University

Frederik Bajers Vej 7D3

9220 Aalborg Ø

Phone: 29840184

Email: ahp@hst.aau.dk