top of page

Raske forsøgspersoner søges - Undersøgelse af en ny human model for kløe

Godkendt protokol-titel: Karakterisering af en ny human model af ikke-histaminerg kløe og interaktion med TRP8 receptoren

 

Kronisk kløe er et almindeligt symptom i mange sygdomme, fx psoriasis, med en kraftig forringelse af livskvaliteten til følge. Der findes ikke en effektiv metode til behandling af kløe. I denne forsøgsrække ønsker forskere fra forskningsenheden SMI på Aalborg Universitet at undersøge, hvordan man kunstigt kan fremkalde kronisk kløe.


Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.


Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, er overfølsom over for papaya- og mangofrugt, cashewnødder samt latex, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte, lider af nervemæssige eller psykiske sygdomme eller sygdomme i bevægeapparatet (neuropati, muskelsmerter i armene) eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (fx antihistamin eller smertestillende medicin), eller hvis du har modermærker, sår eller tatoveringer på underarmene.


Forsøgsrækken er opdelt i tre delforsøg og du kan deltage i et eller flere af delforsøgene.

  • Delforsøg 1 består af to forsøgssessioner over en periode på 7 dage. Den samlede varighed af sessionerne er ca. 5 ½ timer i alt.

  • Delforsøg 2 består af en forsøgssession. Den samlede varighed af sessionen er ca. 6 ½ timer i alt.

  • Delforsøg 3 består af en forsøgssession. Den samlede varighed af sessionen er ca. 5 timer i alt.

 

I alle delforsøgene påføres stoffet papain (et enzym der findes naturligt i papayafrugten) på dine underarme. Derudover påføres forskellige andre kløefremkaldende stoffer, så vi kan undersøge den kløe, som papain påfører i forhold til andre typer af kløe. Vi vil også forsøge at modvirke kløen ved at påføre stoffet L-mentol (det stof der får mynte til at virke kølende). Vi udfører også forskellige tests af din følsomhed til varme, kulde og tryk. Du vil opleve let til moderat akut kløe og smerte under forsøgene.


Du modtager 125 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20200005.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Silvia Lo Vecchio, Adjunkt, PhD
SMI
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7, 7D3
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 21397785
E-mail: slv@hst.aau.dk

Anker 1

Healthy Subjects Wanted - Investigation of a new human model for itch

Approved protocol title: Characterization of a new human model of non-histaminergic itch and its interaction with the TRPM8 receptor

Chronic itch is present in many diseases, e.g. atopic dermatitis, and has a profound impact on the quality of life of the affected person. So far, there are only few treatments available and none of them is completely effective. In this series of experiments, researchers from the research unit SMI at Aalborg University wish to investigate new methods to induce itch in humans.


You can participate in the trial if you are a healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, have allergy to papaya and mango fruit, cashew nuts, rubber latex, suffer from a skin disease, suffer from acute or chronic pain, suffer from neurologic, musculoskeletal or mental illnesses (e.g. neuropathy, muscular pain in the upper extremities, etc.), if you use medications which may affect the experiment (e.g. antihistamines and pain killers) or if you have moles, scars or tattoos in the area to be treated or tested.

 

The study is divided into 3 sub-experiments and you can participate in one or more of them.

 

  • Sub-experiment 1 consists of two experimental sessions over a period of 7 days. The duration of the sessions is approx. 5 ½ hours in total.

  • Sub-experiment 2 consists of one experimental sessions. The duration of the sessions is approx. 6 ½ hours in total.

  • Sub-experiment 3 consists of one experimental session. The duration of the sessions is approx. 5 hours in total.

 

In all the experiments the substance papain (an enzyme found naturally in the papaya fruit) is applied on your forearms. In addition, we apply other itch-evoking compounds to investigate the type of itch evoked by papain compared with other types of itch. We also try to counteract itch through the application of L-menthol. Further, we will conduct various sensitivity tests by means of heat and pressure. You will feel light to moderate acute itch during the experiments.

 

You will receive DKK 125 per laboratory hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20200005.


If you are interested, please do not hesitate to contact:


Silvia Lo Vecchio, Assistant Professor, PhD
SMI
Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7D3
9220 Aalborg
Phone: 21397785

Email: slv@hst.aau.dk

bottom of page