top of page

Karakterisering af Bovine Adrenal Medulla (BAM8-22) som en ny surrogat-model for ikkehistaminerg kløe

Karakterisering af Bovine Adrenal Medulla (BAM8-22) som en ny surrogat-model for ikkehistaminerg kløe

Kronisk kløe er et almindeligt symptom i mange sygdomme, fx psoriasis, med en kraftig forringelse af livskvaliteten til følge. Der findes ikke en effektiv metode til behandling af kløe. I denne forsøgsrække ønsker forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet at undersøge, hvordan man kunstigt kan fremkalde kronisk kløe. 

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, i alderen 18-60 år samt taler og forstår engelsk.  

  

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid eller ammer, lider af en hudsygdom, lider af akut eller kronisk smerte, lider af nervemæssige eller psykiske sygdomme eller sygdomme i bevægeapparatet eller hvis du bruger medicin, som kan påvirke forsøgets resultater (som fx antihistamin og smertestillende medicin).  

 

Forsøget er opdelt i fire delforsøg og forsøgsdeltagerne kan deltage i et eller flere af delforsøgene.

 

  • Delforsøg 1 består af to forsøgssessioner over en periode på 7 dage. Den samlede varighed af sessionerne er ca. 4 timer i alt. 

  • Delforsøg 2 består af to forsøgssessioner over en periode på 7 dage. Den samlede varighed af sessionerne er ca. 6 timer i alt. 

  • Delforsøg 3 består af en forsøgssession, der finder sted på samme dag. Varigheden er i alt ca. 2 timer. 

  • Delforsøg 4 består af tre forsøgssessioner over en periode på 3 dage. Den samlede varighed af sessionerne er ca. 4 timer. 

  • Delforsøg 5 består af en forsøgssession. Varigheden af sessionen er ca. 2 timer. 

 

I alle delforsøgene påføres stoffet BAM8-22 (Bovine Adrenal Medulla8-22 - et stof som findes i menneskets krop og som virker kløefremkaldende) på dine underarme. Derudover påføres forskellige andre kløefremkaldende stoffer, så vi kan undersøge den kløe, som BAM8-22 påfører i forhold til andre typer af kløe. Vi udfører også forskellige tests af din følsomhed til varme, kulde og tryk. Du vil opleve let til moderat akut kløe og smerte under forsøgene.  

  

Du modtager 125 pr. laboratorietime for din deltagelse i forsøgene. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Vi gør venligst opmærksom på, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.  

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20190062. 

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til: 

Giulia Erica Aliotta, Ph.d.-studerende
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet
Selma Lagerløfs Vej 249, 9260 Gistrup
Tlf.: 21397785
E-mail: gea@hst.aau.dk

Characterization of Bovine Adrenal Medulla (BAM8-22) as a new surrogate model of nonhistaminergic itch

Anker 1

Characterization of Bovine Adrenal Medulla (BAM8-22) as a new surrogate model of nonhistaminergic itch

Chronic itch is a common symptom in many diseases, e.g. psoriasis, and it is a condition with a profound impact on the quality of life. At present, there are no completely effective methods for treatment of chronic itch. In this series of experiments, researchers from Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) at Aalborg University wish investigate how artificial chronic itch can be evoked.  

 

You can participate in the trial if you are a healthy, aged 18-60 years, and speak/understand English.    

  

You cannot participate if you, among other things, are pregnant or breastfeeding, suffer from a skin disease, suffer from acute or chronic pain, suffer from neurologic, , musculoskeletal or mental illnesses, or if you use medications which may affect the experiment (e.g. antihistamines and pain killers).   

  

The study is divided into 4 sub-experiments and you can participate in one or more of them. 

 

  • Sub-experiment 1 consists of two experimental sessions over a period of 7 days. The duration of the sessions is approx. 4 hours in total. 

  • Sub-experiment 2 consists of two experimental sessions over a period of 7 days. The duration of the sessions is approx. 6 hours in total  

  • Sub-experiment 3 consists of one experimental session on the same day. The duration of the sessions is approx. 2 hours in total. 

  • Sub-experiment 4 consists of three experimental sessions over a period of 3 days. The duration of the sessions is approx. 4 hours in total 

  • Sub-experiment 5 consists of one experimental session. The duration of the session is approx. 2 hours in total

 

In all experiments the substance BAM8-22 (Bovine Adrenal Medulla8-22; as substance found naturally in the body and which evokes itch) is applied on your forearms. In addition, we apply other itch-evoking compounds to investigate the type of itch evoked by BAM8-22 compared with other types of itch. Further, we will conduct various sensitivity tests by means of heat and pressure. You will feel light to moderate acute itch during the experiments.   

  

You will receive DKK 125 per laboratory hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.  

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20190062. 

 

If you are interested, please do not hesitate to contact: 

 

Giulia Erica Aliotta, PhD Fellow
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University
Selma Lagerløfs Vej 249
9260 Gistrup
Phone: 21397785
Email: gea@hst.aau.dk

bottom of page