top of page

Undersøgelse af sammenhængen mellem biomekanik og smerter ved gang (delforsøg 3)

Forskere ved Center for Mathematical Modeling of Knee Osteoarthritis (MathKOA) ved Aalborg Universitet søger deltagere til et forsøg, der skal undersøge sammenhængen mellem knæet og skulderens mekaniske funktion, søvn og smertefølsomhed.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask og i alderen 18-45 år. Du skal desuden have en smartphone rådighed i de nætter, hvor du skal vågne.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, lider eller har lidt af sygdomme, der påvirker dine muskler og/eller nervesystem (fx slidgigt, epilepsi, Parkinsons sygdom eller depression) eller lider af smerter.

 

Du vil skulle møde op til to forsøgssessioner, der adskilles af tre nætter, hvor du skal vågne tre gange på forudbestemte tidspunkter. Hver gang du vågner, skal du udføre en kort opgave. Hver af forsøgssessionerne vil vare ca. 1,5 time. I forbindelse med at vi undersøger din smertefølsomhed, vil du opleve kortvarig smerte i forbindelse med trykpåvirkninger. Du vil desuden få en indsprøjtning i dit knæ og din skulder med smertefuldt saltvand ved hver forsøgsession (dvs. fire indsprøjtninger i alt). Efter hver indsprøjtning vil vi undersøge, hvordan du bevæger dig.

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time, som du tilbringer i laboratoriet, for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland. 

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20220063.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Emma Hertel, M.Sc., Ph.d.-studerende

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 60 88 74 73

E-mail: eh@hst.aau.dk

 Exploration of gait biomechanics and pain (sub-study 3)

Anker 1

Researchers at Center for Mathematical Modeling of Knee Osteoarthritis (MathKOA) at Aalborg University are looking for participants for a study investigating the association between the mechanical function of the knee and shoulder, sleep, and the sensitivity to pain.

 

You can participate if you are healthy and between 18 and 45 years old. Further, you must have access to a smartphone during the nights with sleep disruption.

You cannot participate if you are, e.g., pregnant, suffer or have suffered from illnesses affecting your muscles and/or nerves (such as osteoarthritis, epilepsy, Parkinson’s disease, or depression), or suffer from pain.

You are to participate in two experimental sessions separated by three nights with disrupted sleep. Each night you have to wake up three times and complete a short task. The experimental sessions will last approx. 1.5 hours each. When we investigate your pain sensitivity, you will experience short bouts of pain because of the pressure stimulations. You will also receive one injection with painful salt water in your knee and one in your shoulder in each session (four injections in total). After each injection, we will investigate how you move.

You will receive DKK 150 per hour spent in the laboratory as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20220063.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Emma Hertel, M.Sc., Ph.D. Student

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 60 88 74 73

Email: eh@hst.aau.dk

bottom of page