top of page

Modulation af smertesensitivitet
(Delforsøg 6) 

Modulation af smertesensitivitet 

Et forskerhold ved SMI og Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet ønsker at udføre et forsøg, hvor det undersøges, om kroppens smertemekanismer ændres, hvis man over tre nætter vækkes tre gange pr. nat.

 

Du kan deltage, hvis du er i alderen 18-45 år samt taler og forstår engelsk.  Endvidere skal du have adgang til en smartphone de nætter, hvor du skal vækkes. Du kan ikke deltage, hvis du lider af nogen former for smerter eller anvender medicin, der kan påvirke forsøget (f.eks. smertestillende medicin).

  

Du vil skulle møde op til to forsøgssessioner adskilt af tre nætter med forudbestemte opvågninger. Du skal afsætte cirka 1,5 time pr. forsøgssession. I forbindelse med at vi undersøger dine smertemekanismer, vil du opleve kortvarig smerte i forbindelse med tryksmertemålinger. Du får endvidere udleveret en måleenhed, der skal måle din fysiske aktivitet samt din søvn. Denne skal du bære på dit håndled gennem hele forsøgsperioden. Du skal aflevere måleenheden tilbage til forskningsholdet efter den sidste forsøgssession 

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst.  Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland. 

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180089. 

 

Er du interesseret i at deltage eller har du spørgsmål, så kontakt:

 

Emma Hertel, Kandidatstuderende, Medicin med Industriel Specialisering

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg

Tlf. 60887473

E-mail: ehert17@student.aau.dk

Modulation of Pain Sensitivity 
(Substudy 6)

Anker 1

Modulation of Pain Sensitivity 

A research team at SMI and Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University, is conducting a study on the effect of three nights of fragmented sleep on pain mechanisms.

 

We are looking for healthy volunteers aged 18-45 years who speak and understand English. Furthermore, you must have access to a smartphone on the nights where you will be woken up. You can not participate in the study if you have any kinds of pain or use medications, which might affect the study (e.g., painkillers).

 

The study takes place over two experimental sessions, separated by three nights with fragmented sleep. The experimental sessions will last approx. 1.5 hours each. You will experience short bouts of pressure pain when your pain mechanisms are examined. You will be provided with a wearable device, which will record your physical activity level and sleep pattern. You must wear this on your wrist for the entire study period. You must return the wearable device to the research team after the last research session.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in this study. The compensation is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B- income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country. 

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project No. N-20180089. 

 

If you are interested, or have any questions, please do not hesitate to contact:

 

Emma Hertel

Masters’ student, Medicine with Industrial Specialization

Department of Health Science and Technology, Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg

Phone: 60887473

E-mail: ehert17@student.aau.dk

bottom of page