top of page

Kortikale karaktertræk ved lytteanstrengelse (Forsøg I)

Kortikale karaktertræk ved lytteanstrengelse (Forsøg I)

Forskningsgruppen Integrative Neuroscience ved Aalborg Universitet starter nu en forsøgsrække og vi søger derfor forsøgspersoner.

Brugere af høreapparater oplever ofte, at de skal anstrenge sig ekstra for at høre, når de taler med andre, mens de opholder sig i støjende omgivelser, på trods af at høreapparatet også i disse situationer skulle være til hjælp.

Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvordan denne lytteanstrengelse påvirker hjernens signaler.

 

  • Du kan deltage i forsøget, hvis du er i alderen 18 til 60 år, taler og forstår engelsk og har normal hørelse

 

  • Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. lider af eller har lidt af nervesygdomme

 

Du skal møde op til to forsøgsgange, som hver varer ca. tre timer.

 

I forsøgene skal du gennemgå forskellige lytteøvelser, hvor du hører talte ord eller sætninger i kombination med forskellige niveauer af støj. Under disse lytteøvelser måler vi impulser fra din hjerne for at undersøge hvor mange ekstra ressourcer, din hjerne bruger, når du anstrenger dig for at høre. Forsøget er ikke-invasivt og der er ikke risici forbundet med deltagelse.

 

Du modtager en kompensation på kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og vil derfor blive indrapporteret til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20200061.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Yousef Mohammadi, Ph.d.-studerende

Integrative Neuroscience

Institut For Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 71618301

E-mail: ym@hst.aau.dk

Anker 1
bottom of page