top of page

Undersøgelse af sammenhængen mellem biomekanik og smerter ved gang (delforsøg 1)

Undersøgelse af sammenhængen mellem biomekanik og smerter ved gang (delforsøg 1)

Forskere ved Center for Mathematical Modeling of Knee Osteoarthritis (MathKOA) ved Aalborg Universitet søger deltagere til et forsøg, der skal undersøge sammenhængen mellem knæets mekaniske funktion og smertefølsomhed.

 

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask og i alderen 18-45 år.

 

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. er gravid, lider eller har lidt af sygdomme, der påvirker dine muskler og/eller nervesystem (fx slidgigt, epilepsi, Parkinsons sygdom eller depression) eller lider af smerter.

 

Du vil skulle møde op til én forsøgssession, der varer cirka en time. I forbindelse med at vi undersøger din smertefølsomhed, vil du opleve kortvarig smerte i forbindelse med trykpåvirkninger. Du vil desuden få en indsprøjtning i dit knæ med smertefuldt saltvand samt en indsprøjtning med ikke smertefuldt saltvand. Efter hver indsprøjtning, vil vi undersøge hvordan du bevæger dig i forskellige gangtests. For at måle dine bevægelser placerer vi en række markører på din krop. Disse markører følges af avancerede kameraer.

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst.  Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland. 

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20220063.

 

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

 

Emma Hertel, M.Sc., Ph.d.-studerende

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Tlf.: 60 88 74 73

E-mail: eh@hst.aau.dk

Exploration of gait biomechanics and pain (sub-study 1)

Anker 1

Exploration of gait biomechanics and pain (sub-study 1)

Researchers at Center for Mathematical Modeling of Knee Osteoarthritis (MathKOA) at Aalborg University are looking for participants for a study investigating the association between the mechanical function of the knee and sensitivity to pain.

You can participate if you are healthy and between 18 and 45 years old.

 

You cannot participate if you are, e.g., pregnant, suffer or have suffered from illnesses affecting your muscles and/or nerves (such as osteoarthritis, epilepsy, Parkinson’s disease, or depression), or suffer from pain.

 

You are to participate in one experimental session, which will last approximately one hour. When we investigate your pain sensitivity, you will experience short bouts of pain because of the pressure stimulations. You will also receive one injection with painful salt water and one injection with non-painful salt water into your knee. After each injection, we will investigate how you move in different gait tests. To measure your movements, we will place markers on your body. These markers will be tracked by advanced cameras.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in the experiment. The amount is liable to tax and will therefore be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N-20220063

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

 

Emma Hertel, M.Sc., Ph.D. Student

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Selma Lagerløfs Vej 249

9260 Gistrup

Phone: 60 88 74 73

Email: eh@hst.aau.dk

bottom of page