top of page

Neurofysiologisk virkning af spejlkasse-træning på sensorisk-motorisk interaktion: et EEG-studie (Forsøg 1)

Neurofysiologisk virkning af spejlkasse-træning på sensorisk-motorisk interaktion: et EEG-studie (Forsøg 1)

 

Forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain på Aalborg Universitet ønsker at undersøge, om bevægelser af højre hånd, som reflekteres i et spejl, kan lindre smerte i venstre hånd og om træning med håndbevægelser foran et spejl yderligere kan forstærke denne virkning.

Du kan deltage i forsøget, hvis du er rask, højrehåndet, i alderen 18-35 år og taler og forstår engelsk.

Du kan ikke deltage, hvis du bl.a. lider af kroniske smerter eller nervesmerter, har haft et slagtilfælde, tager medicin mod epilepsi, eller har deltaget i andre forsøg inden for de seneste 14 dage.

Forsøget består af to forsøgsdage med ca. 1-2 ugers mellemrum. Hver forsøgsdag varer ca. 1½ time. Forsøgene består af:

  • Smertefulde elektriske stimulationer på venstre hånd

  • Øvelser med højre hånd foran et spejl

  • Måling af hjernesignaler ved hjælp af en hætte med elektroder

  • Besvarelse af spørgeskemaer​

 

Du modtager 125 kr. pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N- 20190008.

Er du interesseret, så ring eller skriv til:

Marco Rizzo, Ph.d.-studerende

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7D, A2-202

9220 Aalborg Ø

Tlf: 9940 3451

E-mail: marco@hst.aau.dk

Neurophysiological effects of mirror box training in sensorimotor cortical interaction: an EEG study (Experiment 1)

Anker 1

Neurophysiological effects of mirror box training in sensorimotor cortical interaction: an EEG study (Experiment 1)

Researchers from Center for Neuroplasticty and Pain at Aalborg University wish to investigate if movement of the right hand reflected in a mirror can relieve pain in the left hand and whether mirror movement training can further enhance the pain relieving effect.

 

You can participate in one of the two experiments if you are a healthy right-handed, aged 18-35 and speak/understand English.

You cannot participate if you, among others, suffer from chronic pain or nerve pain, have had a stroke, take epilepsy medication or have participated in other experiments within the last two weeks.

The experiment consists of two test days with an interval of 1-2 weeks. The duration of each test day is approx. 90 minutes. The experiments include:

  • Electrical painful stimuli on left hand.

  • Right hand movements in front of a mirror

  • Measurement of brain signals by means of a cap with electrodes

  • Completion of questionnaires

You will receive DK 125 per hour for your participation in the study. The amount is liable to taxes and will be reported to the Danish tax authorities as B-income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country.

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project number N- 20190008.

 

If you are interested, please do not hesitate to contact:

Marco Rizzo, PhD Student

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), SMI

Department of Health Science and Technology

Aalborg Universitet

Frederik Bajers Vej 7D, A2-202

9220 Aalborg Ø

Phone: 9940 3451

E-mail: marco@hst.aau.dk

bottom of page