top of page

Modulation af smertesensitivitet  (Delforsøg 7)

Modulation af smertesensitivitet 

Et forskerhold ved Center for Sanse Motorisk Interaktion (SMI) og Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på Aalborg Universitet ønsker at udføre et forsøg, hvor det undersøges, om kroppens smertemekanismer ændres i relation til stress og søvnkvalitet.

 

Du kan deltage, hvis du er rask, studerende ved Aalborg Universitet, i alderen 18-45 år samt taler og forstår engelsk. 

Du kan ikke deltage, hvis du lider af nogen former for smerter eller anvender medicin, der kan påvirke forsøget (f.eks. smertestillende medicin).

  

Du vil skulle møde op til to forsøgssessioner; en op til eksamensperioden og en session i begyndelsen af det nye semester. Du skal afsætte cirka en time per forsøgssession. I forbindelse med at vi undersøger dine smertemekanismer, vil du opleve kortvarig smerte i forbindelse med tryksmertemålinger.

 

Du vil modtage kr. 150 pr. time for din deltagelse i forsøget. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til SKAT som B-indkomst.  Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland. 

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20180089. 

 

Er du interesseret i at deltage eller har du spørgsmål, så kontakt:

 

Søren Nicolai Frederiksen Hostrup, Kandidatstuderende, Sundhedsteknologi

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg

Tlf. 61704325

E-mail: shostr15@student.aau.dk

Modulation of Pain Sensitivity
(Subproject 7)

Anker 1

Modulation of Pain Sensitivity

A research team at SMI and Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg University, is conducting a study to explore how pain mechanisms are affected by psychological stress and sleep quality.

 

We are looking for healthy volunteers, who are students at Aalborg University, aged 18-45 years and who speak and understand English.

 

You cannot participate in the study if you have any kinds of pain or use medications, which might affect the study (e.g., painkillers).

 

The study takes place over two experimental sessions; one in the period close to exams and another session in the beginning of the new semester.

The experimental sessions will last approx. 1 hour each. You will experience short bouts of pressure pain when your pain mechanisms are examined.

 

You will receive DKK 150 per hour as compensation for your participation in this study. The compensation is liable to tax and will be reported to the Danish tax authorities as B- income. Please note that you must have a valid work permit if you come from a so-called third country. 

 

The experiment has been approved by The North Denmark Region Committee on Health Research Ethics, project No. N-20180089. 

 

If you are interested, or have any questions, please do not hesitate to contact:

 

Søren Nicolai Frederiksen Hostrup, Masters’ student, Biomedical Engineering

Department of Health Science and Technology

Aalborg University

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg

Phone: 61704325

E-mail: shostr15@student.aau.dk

bottom of page